Odsun prasat na "dočasné hospodářství"

   Dne 1.8.2019 nabyla účinnost vyhláška č. 174/2019 Sb., která mění tzv. "označovací" vyhlášku č. 136/2004 Sb. Novela z pohledu evidence prasat řeší povinnost evidovat odsun zvířat na "dočasné hospodářství" při přemístění za účelem domácí porážky. Zavádí tak povinnost, hlásit tyto přesuny do ÚE kódem události 75 a do záznamu navíc uvádět informace o osobě a místě, kam je přemístěno.
   V souvislosti s tímto požadavkem se dle vyjádření vedoucího odboru ÚE od 31.10.2019 ruší možnost hlášení přesunů kódem události 73 - přesun na neregistrované hospodářství.

Pro správné zahlášení těchto přesunů je potřeba provést několik úkonů:

 

Upravit kód hlášení pro ÚE prasat

 • V rámci updatu na novou verzi systému vám automaticky nahradíme na všech pohybech (číselník Povolené druhy pohybů *3306) kód události 73 - Přesun na neregistrované hospodářství za kód události 75 - Přesun na dočasné hospodářství.
 • Protože v hlášení před touto změnou by měly zůstávat původní kódy událostí, bude mechanismus u pohybů do 31.10.2019 měnit kód události na 73.  

Při pořízení vyplňovat chovatele (klienta)

 • Novela vyžaduje, aby chovatel, který zvíře odsunuje, odesílal společně s hlášením i přílohu. Do přílohy se vyplňuje informace o jméně, příjmení, čísle občanského průkazu a případně adrese, pokud se ta u hospodářství liší od adresy trvalého pobytu chovatele, který zvíře přisunuje.
 • Přílohu je možné plnit až při odesílání hlášení, doplněním osob k pořadovým číslům, tento postup však nedoporučujeme.
 • Osoby (klienty), na jejichž hospodářství se zvíře přemisťuje, doporučujeme pořizovat již při pořízení pohybů zvířat.

 • Osoba musí být v číselníku klientů  jako "jednoduchý klient" (zvíře nesmí být prodáváno společnosti, ale vždy konkrétní osobě) s vyplněným občanským průkazem.
  • Pokud osoba není v číselníku klientů, lze ji pořídit přímo z "kuku", za předpokladu, že máte přístupová práva do číselníku klientů *3000.
  • Postup:
   • 1. V kuku klepněte na výběr tlačítka Nová a spusťte funkci "jednoduchý klient".

   • 2. Údaje klienta nastavte včetně jeho hlavní adresy (trvalý pobyt).

   • 3. Následně pomocí tlačítka "Průkazy" přidejte typ průkazu, "občanský průkaz", u kterého je potřeba nastavit číslo průkazu.

  • Pokud má být zvíře umístěno na jinou adresu než je adresa trvalého pobytu osoby je potřeba vybrat z "kuku" klienta s jinou než hlavní adresou. Při výběru klienta s hlavní adresou se informace do přílohy ÚE nepředává.
   • Přidání adres se provádí tak, že po označení klienta v kuku, klepnete na tlačítko "Uprav". V okně jednoduchý klient klepnete na tlačítko "Adresa". Následně je potřeba v okně Adresy klienta přidat nový řádek a vyplnit základní údaje o adrese (ulice a číslo, PSČ, pošta a obec).

  • V případě pravidelných přesunů (prodejů) zvířat některým klientům doporučujeme pro každého klienta si založit speciální stáj (*3322) s vazbou na konkrétní adresu klienta (*3000). Klient se následně při pořízení bude doplňovat automaticky.

 • Pomocí uživatelských kontrol lze nastavit upozorní, že pořizuje pohyb, který vyžaduje vyplnění "jednoduchého klienta" s občanským průkazem. Kontrolu je možné nastavit do stávající šablony nebo si můžete stáhnout celou šablonu z internetu.
  • Kontrolu nastavte:
   • Typ: Výrazová
   • Spuštění: řádková
   • Podmínka: (c3308zmena = '75' and (not isnull(pk_c0033__)) and (not isnull(c0048pruka))) or nulltozero(c3307typ__) <> 4 or (nulltozero(c3307typ__) = 4 and c3308zmena <> '75')
   • Hláška: Nevyplněn "jednoduchý klient" s občanským průkazem.
   • Údaj: c0030klien

 

Autor:    Ing. Prosecký Bohumil    | Posl.změna:    31.10.2019    | Článek:    2604    |     www.WinFAS.cz