Elektronické předávání tiskopisů na OSSZ


Zákonem č. 255/2020 se zavádí povinné elektronické předávání podkladů (tiskopisů) pro všechny zaměstnavatele. Povinnost se týká tiskopisů:

  • Přehled o výši pojistného, od 1. 7. 2020
  • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - všechny dávky, od 1. září 2020
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání nebo skončení zaměstnání, od 1. září 2020
  • Evidenční listy důchodového zabezpečení, od 1. září 2020

Pokud zaměstnavatel nemůže prokazatelně z objektivních technických důvodů odeslat tiskopis elektroniky, může OSSZ zaslat nebo předat v písemné podobě.

Elektronické podání z IS WinFAS

  • Elektronická podání na ČSSZ - VREP - návod +567
  • Elektronická podání na ČSSZ - datová schránka - návod +1458
Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    30.06.2020    | Článek:    2734    |     www.WinFAS.cz