Dělení příslibů/žádanek

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Finanční modul


 

Příslibem nebo žádankou rozumíme alokaci finančních prostředků ještě před vznikem samotného závazku či pohledávky. Jedná se o „žádost“ k přidělení finančních prostředků (případně vyčlenění finančních prostředků) z firemního rozpočtu. Tyto finanční prostředky můžeme alokovat i z konkrétního plánu, nebo zakázky, a přehledně tak sledovat a plánovat firemní náklady a výdaje.  

Přísliby/žádanky můžeme dělit z několika pohledů podle: 

 • typu na individuální a limitované:
  • individuální příslib (žádanka) – jedná se o požadavek na konkrétní částku vázaný k jedné položce (jednotlivý nákup produktu/služby)
  • limitovaný příslib – jedná se o „rozpočet“, určitou finanční sumu, ze které můžeme odčerpávat během předem stanoveného období

 

 • statusu účetní knihy pro párování na příjmové a výdajové:
  • příjem (odčerpáváme pohledávku)
  • výdej (čerpáme závazek)

 

 • alokace, na přísliby/žádanky:
  • z plánu
  • ze zakázky
  • bez alokace

 Pozn.: Dle typu alokace jsou spouštěny kontroly na čerpání ze zdroje alokace a povinnost vyplnění údajů příslibu.

 

 • možnosti úprav a storna dokladů vázaných na přísliby/žádanky:
  • uzamknuté (při vyčerpání příslibu do nuly nebo ručním vypořádání do nuly, se položky automaticky uzamknou a nebude možné žádným způsobem upravit či stornovat doklady, které jsou k příslibu/žádance vázané)
  • odemknuté (při vyčerpání příslibu do nuly nebo ručním vypořádání do nuly, je možné doklady vázané k příslibu/žádance upravit i stornovat)

 

Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    05.11.2020    | Článek:    2820    |     www.WinFAS.cz