Nastavení číselníku druhů příslibů/žádanek

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Finanční modul


 

Pro pořízení a správné rozdělní příslibů/žádanek je nutné založit druhy v číselníku *5451 – Druhy finančních příslibů nebo žádanek.

 Postup: 

 • Spusť aplikaci *5451 - Druhy finančních příslibů nebo žádanek
 • Přes tlačítko Přidej/Kopíruj vytvoříte nový druh
 • Nastavte požadované parametry:
  • Druh – vlastní zkrácené označení druhu
  • Název – vlastní název druhu
  • Typ – limitovaný/ žádanka
  • Status – Příjem (pohledávkové vazby) / Výdej (závazkové vazby)
  • Alokace – odkud daný příslib odčerpává (dle nastavení se spouští kontrolní mechanizmy)
  • Uzamykání – ano/ne (dle nastavení je možné doklady vázané k příslibu/žádance upravit či stornovat)
 • Status "Při převodu do nového roku vypořádat příslib" > jeho nastavením zajistíte, že všechny přísliby s aktivním parametrem se během finálního převodu příslibů vypořádají (např. limitované přísliby, kdy rozpočeet příslibu je fixní na daný rok).
 • Uložte tlačítkem OK


Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    05.11.2020    | Článek:    2821    |     www.WinFAS.cz