Pořízení příslibu/žádanky

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Finanční modul | Finanční přísliby a žádanky


Návod popisuje zápis limitovaného příslibu nebo žádanky (objednávky) v aplikaci *5450 - Finanční přísliby a žádanky. 
Před pořízením příslibu/žádanky zkontrolujte prosím nastavení Číselníku druhů příslibů a žádanek v aplikaci *5451.
Pro každý druh žádanky doporučujeme založit vlastní pořizovací šablonu s neměněným základním nastavením.

Postup:

 • Spusťte aplikaci *5450 – Finanční přísliby a žádanky
 • Stiskněte tlačítko Přidej (příp. Kopíruj, pokud již podobný příslib/žádanku vytvořenou máte)
 • Otevře se okno pořízení
 • Vyplňte hlavičku příslibu (1.)
  • Informace o zakázce, klientovi nebo schvalovacím procesu najdete na záložce Rozšířené (2.)
  • Pro pořízení příslibu v cizí měně je nutné nastavit správný kód měny, kterou chcete použít (3.). Do referenční měny se příslib přepočítá datem pořízení dle nastavení parametrů na šabloně (záložka Cizí měna). Upozornění: Jakmile je na příslibu v cizí měně pořízena první položka, je zablokován datum zápisu tak, aby se zafixoval kurz a nedocházelo ke změnám. Pokud potřebujete změnit datum zápisu, je potřebné položku/položky odmazat přes tlačítko Smaž 2. 
 • Přes tlačítko Přidej 2 nebo Kopíruj 2 (4.) pořiďte položku/y příslibu/žádanky
 • Pozn.: Položku příslibu je možné pořídit pouze po doplnění všech povinných polí na hlavičce příslibu. 
 • Přílohu přidáte pomocí tlačítka Přílohy (6.)
 • Uložte pomocí OK 


Popis okna pořízení

Parametrické okno pořízení příslibu nebo žádanky dělíme na 2 části. V horní části (1.), tzv. hlavičce příslibu/žádanky, evidujete informace, které se váží k celému příslibu/žádance. Ve spodní části (5.) zapisujete data k jednotlivým položkám. Povinnost vyplnění jednotlivých údajů je řízeno šablonou. Pro správné nastavení šablony prosím kontaktujte technickou podporu.

Poznámka 

Do záložky "Volný text" je možné zadávat aktivní odkaz na webové stránky. 

 

Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    05.11.2020    | Článek:    2823    |     www.WinFAS.cz