Vypořádání příslibu/žádanky

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Finanční modul


 

V momentě kdy je z příslibu plně čerpáno, nebo již zbývající částka nebude využita, je nutné změnit stav příslibu/žádanky na „Vypořádáno“. Vypořádaný příslib se vám nebude již nadále nabízet k čerpání a zbývající alokované prostředky se vrátí zpět do plánu/zakázky. Příslib či žádanku může vypořádat schvalovatel, žadatel nebo realizátor (objednavatel).

Pokud je příslib čerpán plně do nuly (tzn. nezbývá žádná částka k čerpání nebo zbývá částka v toleranci – nastavujete v parametrech na šabloně předkontace) je automaticky vypořádán. Pokud není příslib čerpán celý, je nutné zbývající částku vypořádat ručně.

K ručnímu vypořádání dojde dvěma způsoby:

1. Vypořádání pomocí ikon na hlavním okně

 • Otevřete aplikaci *5450 a pomocí následující ikony
   příslib vypořádejte
  • Pro hromadné vypořádaní příslibu použijte ikonu na záložce „Čerpání“
  • Pokud chcete vypořádat položky zvlášť, využijte ikony u jednotlivých položek na záložce „Položky“
 • Po odkliknutí se objeví dotaz "Opravdu chcete vypořádat tento příslib?" - potvrďte Ano

2. Vypořádání pomocí tlačítka Akce

 • Stiskněte černou šipku vedle tlačítka Akce a vyberte možnost „Vypořádání“
 • Otevře se okno Vypořádání finančního příslibu nebo žádanky


 • Zde můžete likvidovat hromadně, všechny položky najednou:
  • Vyberte možnost „Hromadně likvidovat"
  • Uložte pomocí OK
 • Případně můžete likvidovat jednotlivé položky zvlášť:
  • Vyberte položku, kterou chcete likvidovat
  • Zaškrtněte políčko ve sloupci Likvidovat položku
  • Zbývající částka příslibu/žádanky se automaticky načte k likvidaci
  • Uložte pomocí tlačítka OK

Pokud je na příslibu vypořádaná pouze jedna položka (a druhá je stále alokovaná k čerpání) je stav celého příslibu „K čerpání“. Do stavu „Vypořádáno“ se dostane až po vypořádání druhé položky.

 

Kontrola alokace/čerpání

Při vypořádní položky příslibu program automaticky kontroluje zda je na příslib napojen doklad z jiného modulu/aplikace (např. Podatelna, Závazky, ...). Na tento fakt je uživatel upozorněn pomocí upozornění. 

V rámci vypořádání může dojít ke 4 situácím:

 1. Příslib je bez vazby na doklad (není alokován, ani čerpán)

 2. Příslib je pouze alokován (vazba na doklad Podatelny nebo zálohu)

 3. Příslib je čerpán částečně a zbývající prostředky nejsou alokované

 4. Příslib je čerpán částečně a zbývající prostředky jsou alokované

Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    05.11.2020    | Článek:    2826    |     www.WinFAS.cz