Storno úhrady zálohou s příslibem na vyúčtovací FA

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Finanční modul | Finanční přísliby a žádankyNávod popisuje postup stornování úhrady vyúčtovací faktury hrazené zálohovou fakturou s napojeným příslibem. 

Pozn. Postup popsán z aplikace *1018 - Prohlížení knih. Stejným způsobem bude fungovat storno úhrady i z aplikace *1001 - Závazky > tlačítko !STORNO!

Postup:

 • Spusťte aplikaci *1018 - Prohlížení knih
 • Najděte doklad určený ke stornu
 • Stiskněte tlač. !STORNO!
 • Vyberte možnost Storno úhrady a potvrďte tlač. OK


 • Otevře se okno Zrušení úhrady
 • Pomocí AnoNe vyberte úhrady, které chcete stornovat a potvrďte tlač. OK
 • Otevře se sestava "Storno úhrad", kterou zavřete křížkem
 • Dotaz: "STORNO ÚHRADY" > tlač. Ano potvrďte storno použití zálohy, které zruší odečet daň. dokladu z platby
 • Jakmile bude záloha stornovaná, objeví se oznámení o úspěšném provedení storna

Výsledek:

 • !POZOR! - Příslib zůstane navázán jak na vyúčtovací, tak i zálohové faktuře! (Můžete zkontrolovat v předkontaci.)
 • Pokud byl příslib vypořádaný, tak se vypořádání zruší.
 • V tento moment je potřeba ruční zásah a rozhodnout, zda má příslib zůstat navázaný na předkontaci vyúčtovací faktury, nebo zálohy. (Otázka: "Byla záloha špatně použitá a příslib opravdu alokuje zálohu? Nebo příslib reálně čerpá vyúčtovací fakturu a se zálohovou fakturou nemá nic společného?")
 • Chybně napojený příslib smažete přes tlačítko Uprav z předkontace (za předpokladu, že doklad NENÍ! zaúčtovaný, v tom případě musíte nejdříve stornovat zaúčtování). 

 

Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    07.03.2022    | Článek:    3103    |     www.WinFAS.cz