Navýšení příslibu/žádanky

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Finanční modul | Finanční přísliby a žádanky


Pokud je rámec příslibu či žádanky nedostačující lze jej jednoduše navýšit pomocí tlačítka Navýšení příslibu, které najdete pod tlačítkem Akce na aplikačním okně *5450 - Finanční přísliby a žádanky.


Pravidla navyšování:

 • Navýšit lze pouze nevypořádané přísliby, tzn. přísliby ve stavu K čerpání/Schváleno
 • Navyšovat příslib může pouze osoba žadatele nebo kontaktní osoba
 • Počet navýšení je neomezený
 • U příslibů, které podléhají schvalování (workflow):
  • se navýšení řídí zámkem SYST-PRIS-PNAVYSENI (Povolení navýšení příslibu) > aktivujete v apl. *6401 - Definice schvalovacích schémat
  • po uložení navýšení se resetuje schvalovací proces příslibu a je nutné jej schválit znovu! (Pozn. schvaluje se celý příslib, tj. pokud přidáte novou položku, během schvalování schvalujete příslib celý, tedy i původní položky)
  • neschválený příslib nelze čerpat!
 • Částku lze změnit:
  • navýšením částky stávající položky 
  • přidáním nové položky
 • V režimu navyšování příslibu je tlačítko Smaž 2 aktivní pouze pro nově přidané věty, tj. nelze smazat původní položky.

 • Provedené změny/navýšení může program zaznamenávat do popisu Příslibu. Defaultně není nastaveno. Nastavení provedete na pořizovací šabloně > záložka Přebírání a kontrola hodnot > pole Přehled změn při navýšení. Zde můžete mimo jiné vybrat, které informace chcete do popisu propsat.


 

Postup:

 • Spusťte apl. *5450 - Finanční přísliby a žádanky
 • Vyberte příslib, který chcete navýšit (zkontrolujte, že jste žadatel příslibu)
 • Stiskněte černou šipku vedle tlačítka Akce a vyberte možnost Navýšení příslibu
 • Otevře se pořizovací okno, ve kterém lze upravit pouze určitá data (platnost do, rámec příslibu, popis příslibu, označení a název položky, částku položky, specifické údaje na položce)
 • Změňte částku položky vč. rámce příslibu (pokud je vyplněný) nebo přidejte novou položku přes tlačítko Přidej 2/Kopíruj 2
 • Navýšení uložte tlačítkem OK 
 • Podle nastavení notifikací pro workflow (+3020) se odešle upozornění emailem odpovědným osobám
 • V tento moment se resetoval schvalovací proces, příslib se vrací do stavu Zapsáno a je nutné jej schválit znovu dle nastaveného schvalovacího procesu
 • Poznámku o navýšení můžete zkontrolovat na hlavním okně v poli PopisPř.: Žadatelem Bratránková Alena, byla dne 26.5.22 upravena/navýšena položka. Jednalo se konkrétně o první položku a změnila se částka položky z 800 Kč na 1000 Kč. 

 • S navýšeným příslibem lze znovu pracovat, tedy ho čerpat, až po jeho opětovném schválení
Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    25.05.2022    | Článek:    3155    |     www.WinFAS.cz