Pořízení nové parcely v Evidenci parcel
 

Evidence parcel *4098 je centrální aplikací pozemkové evidence.

Rozbalovátko v horní části okna  (na obrázku zvýrazněno červeně) umožňuje náhled na tytéž data ze strany parcel, listů vlastnictví  oprávněných subjektů, budov a smluv. 

Filtr (na obrázku zvýrazněn modře) slouží k omezování údajů v seznamu dle kritérií, která si sami zadáme. Seznam v levé části okna je pak přehlednější pro případné další vyhledávání.

 


 

Kliknutím na tlačítko Přidej p. otevřeme pořizovací okno Parcela.

 

 

Typ: Po vyplnění katastrálního území a čísla parcely klikneme na tlačítko Údaje z KN a program načte a doplní některé charakteristické vlastnosti parcely  z katastru nemovitostí.

Druh pozemku - údaj důležitý pro výpočet daně z nemovitosti.  

List vlastnictví - po rozbalení modrých složek se zobrazí pouze LV ve vybraném katastru. Pokud list vlastnictví neexistuje, pak otevřeme modré složky, klikneme na tlačítko Nová a založíme nový list vlastnictví.

Typ: Kliknutím na ikonu 
zobrazíme náhled na vybraný list vlastnictví.

Záložka

Nájmy

Výměra užívaná - vyplňujeme pouze tehdy, když se liší od výměry celkové. 

Způsob převzetí daně - vyplňujeme tehdy, pokud navyšujeme pronajímateli nájemné připočítáním DzN. Doporučujeme zadat převzít DzN, kdy se automaticky přebírá částka DzN. Kdo si nastaví zadat ručně, musí počítat s tím, že při hromadné změně výše daně (např. změna koeficientů), musí u každé parcely upravovat převzetí daně zvlášť. 

Sazba Kč/ha - vyplňujeme tehdy, pokud máme nastaven nájem u oprávněných subjektů Dle parcely.

Náj. skupina parcely - vyplňujeme tehdy, pokud máme nastaven nájem u oprávněných subjektů Dle nájemní skupiny parcel.

 

Více o nájmech - Nastavení nájmů

 

 Přecházíme na další záložky:

Daň

 

Zaškrtávátko Zahrnout parcelu do přiznání DzN označíme v případě, že naše firma platí daň z nemovitosti za tuto parcelu. 

Výměra užívaná - vyplňujeme pouze tehdy, když se liší od výměry celkové.Pokud jsme vyplnili již na záložce Nájmy hodnota se převezme.

Druh pozemku - převezme se ze záložky obecné.

Osvobozená výměra, Zastavěná plocha - po vyplnění se odečte plocha a sníží Daň z parcely.

Budova na parcele - přiřadíme k parcele budovu. Více na Založení nové budovy


Obecné

  

Poznámka - okno pro vložení vlastní poznámky k parcele

 

Další 


 

Další vlastnosti parcely, které si chceme evidovat.

Účet - parcele můžeme přiřadit účet pro účely náhledů a sestav.

 

BPEJ - Bonitová půdně ekologická jednotka 

 

 

Novou bonitu přidáme kliknutím na tlačítko Přidej.

Kód BPEJ - pro výběr kódu můžeme nahlédnout do nadřízeného číselníku pomocí klávesy F7, případně tlačítko Nová a doplníme nový kód BPEJ.

Pokud máte nastavení výpočtu nájmů dle bonitní skupiny, tak do políčka Výměra zadejte výměru užívanou.

 

Kultury

 

Novou kulturu přidáme kliknutím na tlačítko Přidej

Kód kultury - pro výběr kódu můžeme nahlédnout do nadřízeného číselníku pomocí klávesy F7.

 

Parcelu uložíme kliknutím na tlačítko
.

 Zpět Aplikace evidence parcel, LV, OS

 

Autor:    Mgr. ŠVOMOVÁ Jana    | Posl.změna:    15.04.2016    | Článek:    1052    |     www.WinFAS.cz