Metody výpočtu nájmů:

!!! Pokud potřebujete metodu výpočtu nájmu změnit hromadně, kontaktujte pracovníka Organizační kanceláře !!!!!

Veškeré nájmy   

  

1. Smluvně

Rozhoduje částka napsaná v pořízení oprávněného subjektu v poli "Smluvní částka". Nic se nepočítá.

 

 

2. Dle katastrální sazby nájemného

Rozhoduje ktatastrální úřad v pořízení parcely. Z číselníku katastrálních území se převezme údaj "Nájem/ha:"


 

3. Dle bonitní skupiny

Vyplácíme nájem podle kvality půdy. Rozhoduje bonitní číslo v pořízení parcely. Číselník bonit *4002 - údaj "Nájem na ha". Pokud celková výměra není rovna výměře užívané, je potřeba změnit výměru užívanou i pod záložkou BPEJ - údaj "Výměra". Z této výměry pak bude probíhat výpočet nájmu.


 

4. Dle parcely

U každé parcely se určí výše nájemného zvlášť. V pořízení parcely údaj "Nájemné na ha"


 

5. Dle oprávněného subjektu

Nájemné se nastavuje u každého oprávněného subjektu zvlášť. V pořízení oprávněného subjektu údaj "Nájem na ha"


 

6. Dle nájemní skupiny parcel

V pořízení parcely na záložce Nájmy - údaje Náj. skupina parcely. Parcely si tímto způsobem rozdělíme do skupin, kterými se řídí způsob výplaty nájmu. Číselník nájemních skupin - *4023.

  

 

7. Dle nájemní skupiny oprávněného subjektu

 V pořízení oprávněného subjektu na záložce smlouva nájem - údaj Nájemní skupina umožňuje pohled do nadřízeného číselníku *4023. Stejně jako v bodě 6. si rozdělíme do skupin výpočtu nájmu tentokát oprávněné subjekty.


 

8. Dle kultury bez ohledu na koeficient

Rozhoduje evidenční kultura v pořízení parcely. Nájem nastavujeme v Číselníku kultur *4012.


 

9. Dle kultury a dle koeficientu

V Číselníku kultur *4012 rozhoduje údaj Nájem na ha, který vynásobíme zadaným Koeficientem a výsledné číslo je nájem na hektar.


 

10. Dle ceny katastru a koeficientu dle kultur

Rozhoduje katastrální úřad a kultura evidovaná u parcely.  V číselníku katastrální území vyplníme údaj Nájem/ha, který se vynásobí koeficientem z číselníku kultur *4012.

 

 

 


 

 

 

 

Autor:    Mgr. ŠVOMOVÁ Jana    | Posl.změna:    15.03.2017    | Článek:    1061    |     www.WinFAS.cz