Zpětný přepočet vnitra u mzdových prací

Související rozcestníky | Řízení lidských zdrojů Mzdové práce (vnitro) |


 

Při pořizování mzdových prací v aplikaci *5557 Evidence výrobních operací se ukládá vnitro:
1. Specifikace vnitrovýkonů (VV) – ta byla vybrána podle

 • účetní skupiny (oblasti vnitro) – zadané v číselníku lidské či strojové práce (*5501, *5511)
 • druhu práce – lidská (L), strojová (S)
 • vztahu – dodavatel (D), či pronajímatel (P)
 • odběratele – v rámci vlastní firmy (V), či cizímu klientovi (C)
 • rozdílnosti klíčů – stejné (S), nebo různé klíče (R).

2. Vnitrosazba – sazba za jednotku. Podle vybrané specifikace VV byla převzata např. z číselníku prací, nebo z číselníku kombinací klíčů (od konkrétního stroje), vypočtena ze mzdy, atd.

3. Výsledná částka vnitro – vypočtena z výše uvedené vnitrosazby způsobem určeným u specifikace VV (např. sazba * hodiny).

Pokud se cokoliv z uvedeného změnilo, a potřebujete zpětně přepočítat vnitro u již pořízených prací. Nejčastější změnou je změna účetní skupiny u práce, změna vnitrosazby u práce, nebo u stroje (byla provedena nová kalkulace).

1) Nejdříve doporučujeme provést archiv firmy.
2) Spusťte Evidenci výrobních operací s parametrem, do kódu aplikace napište
*5557 /oprav (*5557 mezera lomeno oprav)

 • Vyberte šablonu, kterou používáte v pořízení.
 • Klepněte na tlačítko Oprav vnitro


 • Zadejte období, ve kterém mají být doklady opraveny
 • Je možné vybrat podmnožinu dodavatelských klíčů (budou upraveny jen práce, kde je dodavatelský klíč z této podmnožiny), případně podmnožinu odběratelských klíčů, nebo obě podmnožiny (průnik, či sjednocení). Pokud chcete zkontrolovat a upravit všechny věty v období, tak nevyplňujte.
 • Zaškrtněte, co chcete u vět změnit. Lze zvolit naráz vše, změnu specifikací VV (viz výše bod 1), změnu sazeb vnitra dle číselníků (2), přepočet výsledných částek vnitra (3). Pokud chcete provádět postupně, musíte provádět v uvedeném pořadí a skončit bodem (3).
 • Potvrďte OK.

Zobrazí se přehled starých a nových hodnot (u specifikací VV je zobrazeno jen databázové číslo PK - nezkoumejte).
Dále se zobrazí dotaz, zda chcete data opravit, odpovězte Ano.

3) V aplikaci *1018 Prohlížení knih zrušte spojováky z výroby za dané období.
4) V aplikaci *1020 Spojováky vytvořte nové spojováky (za každý měsíc samostatně).

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    25.11.2011    | Článek:    1190    |     www.WinFAS.cz