Fakturace mzdové práce z evidence výrobních operací

Související rozcestníky | Řízení lidských zdrojů Mzdové práce (vnitro) |


 


1) Nastavení fakturačních údajů v číselníku lidských prací *5501 a číselníku strojových prací *5511.
Pokud chcete fakturovat pouze strojovou práci (např. celková cena, která zahrnuje i mzdu), číselník lidské práce nenastavujte, a naopak

 •  Fakturovat údaj – který údaj se má do fakturace přebírat (dny, hodiny, minuty, množství, peníze)
 • Fakt. MJ – jaká měrná jednotka se má na faktuře zobrazovat
 • Sazba odkud  - určená jednotková sazba zde v číselníku,
 • nebo převzatá z číselníku kombinací klíčů *2100 u konkrétního stroje – zde používejte 2. skupinu (1. skupina se obvykle používá pro vnitrosazbu, 2. fakturační sazbu, 3. pronajímací sazbu)
 • Zvolte příslušný kód DPH


2) *5557 Evidence výrobních opera

V menu Šablony / Hlavička EVO upravte (nebo vytvořte…) šablonu hlavičky dokladu
záložka Ostatní, údaje Předání do obchodníka

 Způsob předání

 • uložit dodávku – později se více dodávek zahlavičkuje do jedné faktury
 • tisknout fakturu – přímo vytvoří a vytiskne fakturu za ukládaný doklad EVO
 • otevřít obchodníka – možné změnit v obchodníkovi údaje…
 • nepředávat

- Automaticky převzít způsob – je-li zvoleno, provede se výše uvedené nastavení. Jinak při uložení dokladu nabídne  možnosti.
- Šablona hlavičky, dodávky, položky – zvolte šablony obchodníka, které se mají použít pro předání.
- Předávat podle zakázek – klient se nebere z dokladu, ale z vybrané zakázky (speciální případy).
- Číslo faktury – doklad – bude odpovídat číslu dokladu z Evidence výrobních operací
- Do obchodníka – Pohledávka
- Do obchodníka kombinace klíčů – DAL (dodavatelské klíče), MD (cílové klíče)

3) Vlastní pořízení *5557 Evidence výrobních operací
- Vyberte šablonu, která používá výše uvedené nastavení
- V hlavičce dokladu vyplňte také údaje, které jsou označeny červeným FA (především klient – odběratel)

-  V dalším pořizování postupujte, jako obvykle
- Při pořízení Položek EVO se podle nastavení číselníků předvyplní další údaje, označené červeně, které budou vstupovat do fakturace.

Po uložení Hlavičky dokladu se dle nastavení uloží dodávka do obchodníka, nebo zobrazí faktura, nebo otevře obchodník (pro další editaci).

4) Opravy dokladů v *5557 EVO
Je-li doklad předán do obchodníka, není možné doklad EVO opravovat.

 • Je nutné nejdříve v aplikaci *212 Samostatné dodávky zrušit předanou dodávku z tohoto dokladu EVO.
 • Pokud dodávky byly zahlavičkovány (případně přímo z EVO vytvořena faktura), je nutné nejdříve tuto fakturu odhlavičkovat a dodávky rušit následně.
 • Pokud navíc faktura již byla uhrazena (napárována na úhradu), je nutné samozřejmě nejdříve zrušit tuto úhradu a s tím vše související.
 • Samozřejmě vše se musí rušit odzadu, v opačném pořadí, jak byly kroky prováděny.
Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    25.11.2011    | Článek:    1191    |     www.WinFAS.cz