Druhy dokladů (*3397)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | ÚE


Číselník pro vytváření šablon k aplikaci Ústřední evidence (*3396). Vytváření šablon v tomto číselníku není povinné, slouží především pro zefektivnění práce.


Vytvoření nově šablony:

 • 1. Spusťte aplikaci Druhy dokladů (*3397).
 • 2. Klikněte na tlačítko Přidej. Otevře se okno Úprava druhu dokladu.
 • 3. V okně vyplňte:
  • Druh dokl.: hodnota pro rychlý výběr dokladu
  • Název dokl.: název dokladu
  • Skupina druhů: skupina druhů zvířat dle číselníku (*3307)
  • Evidence: zvířata, pro která bude hlášení zasláno
  • Kód stáje ÚE prasat: pokud se doklad týká evidence prasat, je třeba vyplnit kód
  • E-mail: elektronická schránka, kam bude hlášení zasíláno
  • E-mail pro odpověď: elektronická schránka, kam bude zasílána informace o zpracování hlášení odeslaného pomocí webových služeb
  • Četnost posílání: pole slouží pouze jako informace o potřebné četnosti odeslání
  • Název souboru: dle pokynů ÚE
   • Skot: ueskot.txt
   • Prasata: nevyplňuje se, název je automaticky vypočítán
  • Popis souboru: nepovinný údaj
  • Výchozí adresář: adresář v PC, kam se budou ukládat soubory zasílané do ÚE (nepovinný údaj)
  • Zvýraznit v hlášení změny.../ Upozornit ...(kromě prasat): nastavené parametry určují počet dní od data události kdy bude při odesílání hlášení uživatel upozorněn na pozdní hlášení
  • Sumarizace dat (pouze pro prasata): status určuje zda budou data do generovaného hlášení sumarizována za celý měsíc nebo za jednotlivé dny (dle pokynů ÚE prasat mají být data sumarizována po dnech)
  • Typ hlášení (pouze pro prasata): určuje, zda bude doklad sloužit pro vytváření hlášení za hospodářství, jatka nebo asanační podnik.
 • 4. Potvrďte OK, popř. pro přidání další šablony Další.


 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    09.05.2013    | Článek:    1306    |     www.WinFAS.cz