Datum označení zvířete - Hlášení do ÚE

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | ÚE | Pořízení pohybů zvířat 


Novelizace vyhlášky č. 136/2004 Sb. – nové povinnosti v označování jednotlivých druhů zvířat

 
 • Prodlužuje se lhůta pro označování turů na 20 dní, avšak v případě, kdy tele není označeno do 72 hodin po narození a hlášení o jejich narození není zasláno do 7 dnů, je stanovena nová povinnost hlásit datum označení. Za počátek 7-mi denní lhůty pro zaslání hlášení o narození telete se pak považuje právě nahlášené datum označení (které musí nastat do 20 dní od narození telete). Pokud je tele označeno do 72 hodin a hlášeno narození telete do 7 dnů, není třeba hlásit datum označení.
 • (http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/IZR/novinky/novelizaci-vyhlasky-c-136-2004-sb-kterou.html)
 • Na základě této novely byla do číselníku Změny ÚE přídána nová změna 20 – Datum označení zvířat.  
 

Vytvoření nového pohybu pro hlášení o označení telete do ÚE

 • 1. Otevřete číselník Druhy pohybu zvířat (*3303).
 • 2. V pravé části okna klikněte na tlačítko Přidej.
 • 3. V okně Nový druh pohybu zvířat vyplňte: 
  • Kód: 20
  • Název: Datum označení zvířete 
  • Typ pohybu: Ostatní.
 • 4. Klikněte na tlačítko OK.


 • 5. Číselník Druhy pohybu zvířat můžete zavřít.

 

 • 6. Nyní si otevřete číselník Povolené druhy pohybu (*3306).
 • 7. Vyberte v rozbalovátku Podle druhu pohybu.
 • 8. V pravé části okna klikněte na Hromadné kopírování.
 • 9. V okně Hromadné kopírování druhů zvířat vyplňte:
  • Druh pohybu: 20
  • Příjem/Výdej: Informace
  • do pole Změna ÚE: 20.


 • 10. Potvrďte tlačítkem OK
 • 11. Otevře se okno Druhy zvířat ve skupinách ke kopii.


 • 12. V okně vyberte (pomocí zaškrtávátek nebo tlačítek Označ) druhy turů, s povoleným pohybem narození (telata, telata masná, atd.).
 • 13. Potvrďte OK.

 

 • 14. Spusťte aplikaci Tvorba účtů (*8014).
 • 15. Vyberte oblast : Zvířata
 • 16. Klepněte na tlačítko Přidej.
 • 17. Doplňte požadovaná data:
 •    a. Název
 •    b. Specifikace
 •       o 1. Účtování dle druhu pohybu.
 •    c. Hodnota
 •       o 20
 •    d. Vytvořte účtování pohybu.
 •       o Strana účtování - Neúčtovat 
 • 18. Potvrďte OK.
 • 19. Hotovo.

Použití pohybu 

Při použití pohybu (v aplikaci *3394) je třeba vyplnit:
 • 1. Hlavičku dokladu
 • 2. Pohyb: 20 – Datum označení zvířete
 • 3. Datum pohybu: zadejte datum označení
 • 4. Číslování zvířat - zatrhněte.


 • 5. Před vyplněním čísel zvířat použíjte šablonu: Výběr číselNEnová čísla, popř. Vyřazení.


 • 6. V okně Čísla zvířat zadejte čísla telat označena k zadanému dni.
 • 7. Potvrďte OK.
Po pořízení pohybu je generována tato změna pro odesílání do ÚE a do  Stájového registru je přidána poznámka k narození zvířete o jeho označení.
 
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    22.07.2013    | Článek:    1312    |     www.WinFAS.cz