Stájový registr

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | ÚE


Z plemenářského zákona vyplývá povinnost vést stájový registr odděleně podle druhu zvířat a podle jednotlivých stájí. Ve stájovém registru se zaznamenávají všechny události na hospodářství.

Schválený stájový registr Českomoravskou společností chovatelů, a.s. je součástí ÚE. Registr je automaticky generován na základě pořízených pohybů.

Sestava lze vytvořit jak v požadovaném stavu, tedy chronologicky a se všemi zápisy, tak přehledně řazenou podle čísel zvířat a jen s živými kusy zvířat. Výstupem pro kontrolní organ pak může být tato sestava:

 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    19.08.2013    | Článek:    1357    |     www.WinFAS.cz