Export daně z nemovitostí do elektronického souboru pro Finanční správu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Pozemky Parcely | LV | Smlouvy | Budovy | Pachtovné | Složenky | Daň z nemovitosti


Od 1. 1. 2015 se rozšiřuje povinnost komunikovat se správcem daně elektronicky.

Ve WinFASu (dále WF) je možné podávat daň z nemovitosti (dále DzN) v závislosti na evidenci pozemků v modulu POZEMKY. Daňové přiznání podává převážně vlastník za své pozemky.

Elektronický soubor DzN z WF se vytvoří správně za podmínek správně nastavených údajů:

 • číselník obcí – číslování dle katastru 
 • číselník katastrů
 • na parcele musí být zvolen údaj „zahrnout parcelu do přiznání DzN“ viz obrázek

 •  Oprávněný subjekt, za který se podává daňové přiznání musí být propojen s firemní větou v číselníku klientů (musí zde být rychlý kód 0)

 

Postup vytvoření souboru:

 1.  Aplikace *1098 – Podání ČDS
 2. Tlačítko "Přidej"
 3. Vyberte šablonu DzN viz obrázek

                     Pokud u Vás tato šablona není, proveďte její založení následujícím způsobem:

 • V horní části okna klepněte pravou myší na ikonu propisky.
 • Z nabídky vyberte možnost Nová.
 • Objeví se Vám okno nastavení šablony kde v záložce Obecné doplňte Rychlý výběr (kód nebo číslo dle uvážení, slouží pouze pro výběr, nikam se netiskne) a do Názvu uveďte "Daň z nemovitosti". Uložte tlačítkem OK.
 • Pokud budete chtít, můžete si do šablony přidat automatické doplňování číselné řady, odpovědných osob apod - nepovinné, lze vybrat i ručně při pořízení přiznání).

 
    4. Do šablony uložte údaje, které jsou nutné pro DzN viz obrázek
        Upozornění pro uživatele nové evidence pachtovních smluv: Typ přiznání zvolte DNE - nové!!!
 

     
     5. Potvrďte tlačítkem OK
 
     6. Vyberte FÚ pro podání – potvrďte OK
 
      7. Nyní došlo k vytvoření souboru- žlutý řádek v obrázku např. s datem 20.1.2015
 
     8. Proveďte kontrolu vytvořeného souboru načtením do daňové portálu - viz obrázek
 

 

   9. Následně se otevře portál finanční správy, ve kterém můžete doupravovat daný soubor


 

Např. oprava chyby v záhlaví viz obrázek

 1. Výběr chyby
 2. Oprava chyb
 3. Zaktualizování (přepočítání) dané stránky 
 4. Uložení souboru do PC

 


 

 

    10. Upravený uložený soubor z portálu finanční správy vložíme do datové schránky.

 

V případě dotazů kontaktujte WinFAS software s.r.o.

 

 

 

 


 
 

 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    20.01.2015    | Článek:    1597    |     www.WinFAS.cz