Opravy chyb výkazů ÚE dle chybníků: smaž x storno

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Nejčastější dotazy | ÚE | ÚE - pořízení | Zobrazení chybníků


Chyby uvedené v hlášení s hvězdičkou musí být pro opětovné odeslání mazány. Ostatní chyby (bez hvězdičky nebo chyby v neoznačené) stornujte. Stornované pohyby budou ve výkazu odesílány s hodnotou Změny ÚE mínusové (dle číselníku Povolené druhy pohybů *3306).

Zobrazní chyb z chybníků viz. návod +3425

Smazat věty z hlášení ÚE můžete pomocí aplikace Ústřední evidence *3396, kde můžete hromadně vybírat více vět případně pomocí aplikace Prohlížení pohybů zvířat *3394, kde můžete se smazáním vět ÚE zároveň smazat i konkrétní pohyb.

Mazání vět s chybou v aplikaci ÚE *3396

 • 1. Spusťte aplikaci Ústřední evidence *3396.
 • 2. V okně  Výkazy pro ÚE – skot, ovce, kozy označte výkaz, ve kterém chcete mazat větu.
 • 3. Stiskněte tlačítko Vyř. věty z dok.. Otevře se okno Výběr pohybů pro odstranění z dokladu.


 • 4. V okně vyberte pomocí zatržítek věty určené k odstranění.
 • 5. Potvrďte OK.


Mazání vět s chybou v aplikaci Prohlížení pohybů zvířat *3394

 • 1. Spusťte aplikaci Prohlížení pohybů zvířat *3394.
 • 2. Označte doklad, na kterém se hledaný pohyb nachází (pro snadnější vyhledání můžete použít filtry, např. datum, druh pohybu, stáj,...).
 • 3. Označte poddoklad (pohyb).
 • 4. Klepněte na šipku vedle talčítka "Smaž" (pokud je tlačítko neaktivní odstraňte příčiny proč nelze smazat - viz výše).
 • 5. Vyberte možnost Stornuj/ Smaž včetně ÚE.
 • 6. V novém okně vyberte možnost Smazat pohyb včetně ÚE (bez vytvoření rušících změn) - Smaže pohyb a vyjme věty z hlášení ÚE a zároveň nevytvoří rušící změny do ÚE.

Storno pohybu:

 • 1. Spusťte aplikaci Prohlížení pohybů zvířat *3394.
 • 2. V tabulce vlevo vyberte doklad, následně v tabulce vpravo pohyb (poddoklad), který chcete stornovat. Větu označte.
 • 3. Stiskněte šipku vedle tlačítka "Smaž" a vyberte možnost Stornuj/ Smaž včetně ÚE.


 • 4. Vyberte možnost Stornovat pohyb (s vytvořením rušících vět do ÚE) - Stornuje pohyb, který zůstane v evidenci jako stornovaný a vytvoří ručící hlášení do ÚE (mělo by být odesíláno na základě doručených chybníků (chyba musí být zpracována ÚE)).
 • Pozn.: Stornovaná věta vytvoří mínusový pohyb. Pohyb bude odeslán do ÚE s hodnotou Změny ÚE mínusové (dle číselníkuPovolené druhy pohybů *3306).

Zpět na návod +1753 Jak smazat/upravit pohyb, když jsou tlačítka neaktivní.

Autor:    TOPINKA Pavel    | Posl.změna:    23.01.2015    | Článek:    1606    |     www.WinFAS.cz