Tvorba příplatků u výrobní operace

Související rozcestníky | Řízení lidských zdrojů Mzdové práce (vnitro) |


 

Tvorba příplatku

Při pořízení Položek v *5557 Evidence výrobních operací lze klenutím na tl. Příplatky (1.) pořídit níže uvedené příplatky: 

 • za práci v SO+NE
 • za práci ve svátek
 • při dosažení hodin

Dle nastavení na šabloně pořízení (2.), po klepnutí na tl. Příplatky, se dané VO automaticky založí. Pokud bude nastaveno upozornění na kontrolu, v případě nepořízeného příplatku budete při uložení dokladu upozorněni.Vybrat záložku Speciální:

 • Z číselníku vybrat VO pro příplatek který se má tvořit (3.)
  • Je-li daná VO vybraná, bude se příplatek tvořit podle pořízených hodin na položkách.
  • U příplatku při dosažení hodin, zvolte limit pro tvorbu, např.
   • 10,01 - bude se tvořit nad 10 hodin
 • Rozhodování, zda se jedná o svátek, resp. So-Ne, se provádí podle datumu Práce Od na položce.
  • Pokud datum není na položce vyplněn, bere se datum na hlavičce dokladu.
  • Je tedy nutné datum každého dne pořídit buď na hlavičku dokladu (každý den na samostatný doklad), nebo na položku (lze v šabloně nastavit, aby datum bylo na první záložce), jinak automatický výpočet nemá význam.
 • Zvolit, zda se příplatky daného dokladu mají kumulovat na kmenové středisko zaměstnance, nebo rozepsat podle výkonů (4.), na které byly práce v daném dnu pořízeny (přesnější - v tomto případě pak není nutné tyto příplatky kalkulovat do vnitrosazeb lidské práce).
 • Zda při ukládání položek kontrolovat, zda jsou dané příplatky pořízeny (doporučujeme zapnout).


Tvorba příplatku za ztížené prostředí
V *5555 VO-mzdové práce lze u jedné výrobní operace (VO) zadat více lidských prací (LP).
Např. výrobní operace 4000-VO Aplikace herbicidů může mít na záložce Seznam LP dvě (či více) lidské práce:

 • 4000 LP aplikace herbicidů - časová mzda
 • 0036 LP ztížené prostředí - příplatek

a dále na záložce Seznam SP může mít strojovou práci:

 • 4000 SP aplikace herbicidů - vnitrosazba stroje.Pokud do číselníku k výrobní operaci přidáte tuto další lidskou práci, bude se při pořízení v *5557 EVO tato práce nabízet a budou se k ní přebírat hodiny a klíče z první lidské práce - automatické pořízení dalších vět. Teprve po pořízení všech těchto lidských prací se nabídne k pořízení strojová práce. Není pak nutné při pořízení rizikových VO pamatovat na ruční pořízení další VO příplatků a jejich směrování na správné klíče.

 

 

 

 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    06.09.2021    | Článek:    1611    |     www.WinFAS.cz