PROHLÍŽENÍ DAT DOTAČNÍCH TITULŮ

 


 

1. Filtry: 

 • Omezují zobrazení jednotlivých žádostí.
  • Typ dotace (podopatření)
  • Hospodářství  
  • Jen aktuální dotace
   • Defaultně nastaveno pro zobrazení pouze aktuálních podopatření (+ 30 dní po „datu do“).
  • Jen chybová zvířata 
   • Omezuje zobrazení dat v záložce Aktuální zvířata.

2. Seznam žádostí pro jednotlivá podopatření

 • Zobrazuje podopatření dle nastavených filtrů.
 • Dle výběru je umožněno pracovat s jednotlivými podopatřeními.

3. Záložky s detaily

 • Obecné informace
  • Základní informace o žádosti a podopatření
 • Aktuální zvířata
  • Zvířata aktuálně deklarovaná v podopatření. Červené podbarvení čísel zvířat znamená, že zvíře je aktuálně mimo deklarované hospodářství. 
 • Změny
  • Informace o zařazení, nahrazení a vyřazení zvířat.
 • Nezařazená zvířata
  • Zvířata, která mohou být aktuálně využita k nahrazení.
 • Hlášení
  • Seznam vytvořených hlášení
 • Stáje
  • Seznam deklarovaných hospodářství s informacemi o evidovaných stájích.
  
   
Zpět na Evidence dotačních titulů 
 
 
 
 

Rozcestník - MODULU ZVÍŘATA

 
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    30.07.2015    | Článek:    1670    |     www.WinFAS.cz