Ústřední evidence - nastavení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | ÚE | Druhy zvířat | Povolené druhy pohybů | Stáje zvířat | Číselné řady | Skupiny druhů zv. |


Pro efektivní fungování aplikací Ústřední evidence *3396 a ÚE prasat *3395 je třeba nastavit číselníky a šablony pro pořízení.

Druhy zvířat *3301
 •  Kategorie musí mít definovanou skupinu (*3307), status "ÚE zvířat" a prasnice navíc speciální status "Prasnice".
Povolené druhy pohybů *3306
 • Pohyby druhů zvířat (kategorií) musí mít definovanou hodnotu "Změna ÚE", u skotu ovcí a koz navíc "Změnu ÚE mínusovou".
 • "Změna ÚE" udává kód s jakým bude pohyb hlášen do ÚE.
  •  Např.: 30 - přísun, 50 - úhyn, 60 - odsun na jatky, 70 - odsun,...
 • "Změna ÚE mínusová" udává kód s jakým bude hlášen stornovaný pohyb.
  • Např.: 93 - ohlášení omylem ohlášeného přísunu, 95 - zrušení omylem ohlášeného úhynu/odsunu na jatka,...
Stáj zvířat *3322
 • Definujte "Čísla ÚE" všech stájí (vlastních i cizích).
  • "Číslo ÚE" je složené z hodnot čísla hospodářství (8-míst) a čísla stáje (2-místa). Pokud v ÚE nemáte rozdělené hospodářství na stáje, doplňte dvě nuly (XXXXXXXX00).
  • Pokud zvířata prodáváte přímo do zahraničí, zadejte do hodnoty sedm nul a kód země.
   • Např.: Čína - 0000000156, Nový Zéland 0000000554,...
Druhy dokladů *3397

 
 • Druh dokladu: unikátní kódové označení.
 • Název dokladu
 • Skupina druhů: hodnota z číselníku *3307.
 • Evidence: definujte druh zvířat.
 • Datum registrace ÚE: datum ke kterému má být hlášen počáteční stav (důležité pro ÚE prasat).
 • Kód ÚE prasat: unikátní alfanumerický kód hospodářství prasat.
  • =>Pro hlášení ÚE prasat je třeba míst stejný počet dokladů jako provozoven.  
 • E-mail: adresa kam má být hlášení odesíláno při odesílání emailem.
 • E-mail pro odp.: adresa pro zaslání odpovědí z Portálu farmáře při zasílání hlášení přes jeho službu, pokud hodnota není vyplněna bude informace zasílána na email registrovaný uživatelem na stránkách PF.
 • Četnost posílání: informativní okno, nemá vliv na fungování programu.
 • Název souboru: vyplňuje se u skotu, ovcí a prasat kde je předepsaná formát označení.
 • Popis souboru: Informační okno.
 • Výchozí adresář: v případě ukládání hlášení do počítače můžete přednastavit "cestu".
 • Skot, ovce a kozy
  • Zvýraznit v hlášení ..., Upozornit ...
   • Dle nastaveného počtu dnů informuje o pozdním hlášení.
 • Prasata
  • Sumarizace dat
   • Dle pokynů ÚE prasat má být hlášeno denně.
Nastavení číselných řad *9001
 • Číselná řada defaultně nastavena. 
Skupiny druhů zvířat *3307 a Změny ÚE *3308
 • Číselníky jsou centrálně nastavovány z OK. Pro úpravu je třeba kontaktovat technickou podporu modulu Zvířata.
 
Nastavení šablon ÚE
 • Šablony je možné si stáhnout z internetu.
 • Pokud máte více hospodářství s chovy prasat je třeba stáhnout stejný počet šablon a upravovat jejich kódové označení. V šablonách je pak potřeba upravit hodnoty "Druh dokladu".
 

 

 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    03.09.2015    | Článek:    1700    |     www.WinFAS.cz