PŘIROZENÁ PLEMENITBA - POŘÍZENÍ POHYBŮ STÁD

Pohyby stád jsou určeny k vytváření hlášení, proto je třeba vždy zadávat změny chronologicky. Při pořizování více pohybů v rámci jednoho stáda za jeden den je nutné pohyby rozlišit hodinově (např. 10,8,2013 01). 

Pozor.: Aplikace umožňuje vytvořená hlášení odesílat, avšak zpětně nekontroluje jejich skutečné odeslání. 

Založení stáda

1. Zvířata určená k plemenitbě převeďte do stáje kde bude probíhat plemenitba (pohyby zvířat - *3399, 3698).
2. Spusťte aplikaci Přirozená plemenitba (*3618).
3. Klepněte na tlačítko „Nové stádo“.
4. Vyberte, zda se jedná o „Standardní stádo“ nebo „Harémové stádo“ a potvrďte.

Standardní stádo:
5. Vyplňte základní data (kód, název, období a stáj kde si zvířata nachází).
6. Klepněte na tlačítko „Býk“.
7. V okně „Býci ve stáje“ klepněte na řádek s požadovaným býkem a potvrďte tlačítkem „Výběr“.

Pozn.: Aplikace obsahuje vnitřní kontroly na stáří býka a jeho umístění.

Harémové stádo:
8. Vyplňte základní data (kód, název, období, stáj).
9. Vyberte „fiktivního“ harémového býka.
10. Klepněte na tlačítko „býci (fyz.)“.
11. Zaškrtněte výběr býků do stáda a potvrďte tlačítkem „OK“.
Pokračování:
12. Klepněte na tlačítko „Hromadně“.
13. Zaškrtněte výběr plemenic, které chcete zařadit do stáda a potvrďte „OK“.

Pozn.: Každá plemenice může být evidována v jednu chvíli pouze v jednom stádě.

14. Data zkontrolujte a potvrďte tlačítkem „OK“.
15. Otevře se okno s vytvořeným hlášením, po kontrole okno zavřete.
16. Vyberte, zda chcete hlášení zaslat do ÚE (je možnost hlášení zaslat později pomocí tlačítko „Hlášení“ v úvodním okně.

Pozn.: Všechny vytvořené pohyby generují hlášení, které je možné odeslat do ÚE.

17. Hotovo 

 

Práce s plemeníkem (výběr tlačítka „Býk“)

 • Přidat býka
  • Funkce slouží k přidání býka do harémového chovu nebo do klasického stáda bez plemeníka.
 • Vyřadit býka
  • Funkce slouží ke zkrácení působnosti býka ve stádě.
  • Stačí zadat pouze datum vyřazení býka a jeho číslo.
 • Prodloužit datum býka (stáda)
  • Funkce slouží k prodloužení působnosti býka (stáda).

Práce s plemenicemi (výběr tlačítka „Kráva“)

 • Přidej krávu x Vyřaď krávu
  • Funkce slouží k přidání/vyřazení plemenic.

Pozn.: Při převodu, prodeji či úhynu plemenice před ukončením stáda je potřeba pořídit pohyb v aplikaci „Pohyby zvířat“ a také ji vyřadit ze stáda. 

Smaž pohyb

 • Funkce umožňující mazání pořízených pohybů.
 • Mazání musí být prováděno od posledního pohybu stáda.

 

Autor:    Ing. Prosecký Bohumil    | Posl.změna:    18.09.2015    | Článek:    1731    |     www.WinFAS.cz