Nastavení turnusů - zásoby

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat | Číselníky zvířat | Turnusy | Kombinace stáj x druh zvířat |


Pořízení spotřeb krmiv a léčiv

  • Pořízená data (spotřeby krmení, léčiv a ostatních zásob) musí být zaklíčováná až na stáj.
  • Kombinace klíčů musí odpovídat hodnotě v číselníku Kombinace stáj x druh zvířat *3202.

IQ - Deník řízení zásob (SEZI1)

  • Řízení zásob - Evidence zásob - Sestavy - IQ sestavy - IQ-Deník řízení zásob
  • Pro vyhodnocení spotřeb zásob musíte nastavit speciální šablony z nichž jsou pak data předávána. 
  • Pokud požadujete sledování celkové spotřeby, nastavte šablonu pouze jednu s nápočtem všech požadovaných dat, pro detailnější zobrazení nastavte více šablon do niž rozdělíte položky pomocí podmnožin (max. 3).
  • Napočet klíčů a datumy od-do si systém doplní automaticky na základě vyhodnocovaného turnusu.


 

Datový sklad zásob

  • Pro správné zobrazení turnusů přesahující rok (část je ve staré firmě, část v nové) je potřeba si v sestavě IQ – RZ Přehled za více let založit datový sklad.
  • Pozn.: Datový sklad je potřeba vytvořit před zahájením oceňování v nové firmě jinak je potřeba ocenění zrušit.
  • Postup vytvoření datového skladu zásob (návod +1738).
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    21.09.2015    | Článek:    1735    |     www.WinFAS.cz