Pořízení dat evidence - turnusy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence zvířat | Číselníky zvířat |  | Turnusy | Sestavy - turnusy |


Evidence turnusů je vytvářena na základě pořízených pohybů zvířat, které zvířata zařazují (nebo vyřazují) na kombinace v rámci období, které je definováno v číselníku turnusů (*3313). Proto je třeba před začátkem pořízení nastavit data do číselníku.

Při pořizování pohybů lze na záložce "Klíče" přiřadit tento pohyb k turnusu. Do šablony je možné nastavit jeho automatické doplňování.

Turnus lze samozřejmě přiřadit resp. upravit i zpětně v aplikaci Prohlížení pohybů zvířat *3394 při úpravě pohybu, taktéž na záložce "Klíče".

Pořizování pohybu

 • 1. Spusťte aplikaci Pohyby zvířat (*3399).
 • 2. Vyplňte zakladní data evidence.
 • 3. Klepněte na záložku Klíče.
 • 4. V záložce vyberte turnus
  • Ručně - Doplňte hodnotu "Turnus" nebo vyberte pomocí kuku.- Řádky označeny zeleně odpovídají kombinaci uvedené stáje a datu pohybu v rozmezí začátku a konce turnusu.
  • Automaticky (lze uložit do šablony) - Zaškrtněte pole "Automatické doplnění turnusu" (dle datumu a stáje)- Systém se pokusí najít turnus odpovídající kombinaci uvedené stáje a datu pohybu v rozmezí začátku a konce turnusu.- Pokud odpovídá pohyb kritériím jednoho turnusu je k němu automaticky přiřazen.- Při nalezení více turnusů je vypsána chybová hláška a uživatel je vyzván k vypsání turnusu pomocí kuku.


Dodatečně v Prohlížení pohybů zvířat

 • 1. Spusťte aplikaci Prohlížení pohybů zvířat (*3394).
 • 2. Vyberte doklad s poddokladem, který chcete přiřadit k turnusu.
 • 3. Klepněte na šipku vedle tlačítka "Uprav" a vyberte funkci "Změň turnus".


 • 4. Otevře se okno Změna turnusu daného pohybu.
 • 5. Pomocí kuku vyberte turnus.
 • 6. Potvrďte OK.
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    21.09.2015    | Článek:    1739    |     www.WinFAS.cz