Hromadné mazání provedených plateb pachtů

Jedná se o případy, kdy jste předali data do modulu Fakturace či data k tisku složenek a následně jste zjistili, že platby je nutné smazat - objevila se tam chyba nebo jste data nakonec neodeslali. 

Nyní je možné v těchto případech hromadně zrušit proběhlé platby a to dle data provedení. 

 

Hromadné mazání uložených plateb 

  1.  Aplikace Evidence pozemků *4098
  2. Filtr nastavte na OPRÁVNĚNÝ SUBJEKT
  3. Šipečka vedle tlačítka Opr. subjekt - smazat platby


Následně se otevře okno s možnými platbami ke zrušení

Vyberte datum, ze kterého chcete všechny platby zrušit a  potvrďte tlačítkem OK.

 


 

 

Po stisknutí tlačítka OK se ještě jednou ověří, zda chcete opravdu smazat dané platby. Pokud chcete platby smazat stiskněte ANO.

 


 

 

 

Pokud nechcete mazat všechny platby z daného dne provádíte individuální mazání plateb přímo na OS návod ZDE.

 

Zpět SPECIALITY

Autor:    Ing. SVOBODOVÁ Jana    | Posl.změna:    10.12.2015    | Článek:    1811    |     www.WinFAS.cz