Pořizování přírůstuků prasat

Související rozcestníky | Evidence zvířat | Nejčastější dotazy


Problematika

Při pořizování pohybů zvířat je třeba počítat se stavy, kdy evidovaný stav se nerovná stavu skutečnému. Můžete například vyřadit větší váhové množství zvířat, než máte evidenčně na stáji (skutečná zvířata přirůstají neustále, v evidenci "rostou" skokově). Tyto nesourodosti pak výrazně ovlivňují cenu zvířat na stáji.

Řešení

Při pořizování pohybů dodržujte 2 pravidla:

 • 1. Druhy zvířat *3301: Začínejte pořizovat od nejmladších kategorií zvířat (selata, předvýkrm,...).
 • 2. Pohyby zvířat *3394: Jako první pohyby pořizujte přírůstky, nákupy a narození.

Pozn.: Cena se tak na celé období narovná a budete vydávat ve stejné cenové hladině.

Jak se mění průměrná cena:

 • Průměrná cena na "kombinaci" (stáj x druh zvířat) se mění po každém pořízeném pohybu.
  • Cena se nemění dle data pohybu, ale dobou zápisu.
 • Změnu ceny na "kombinacích" vytváří pouze pohyby, které nejsou v průměrné ceně.
  • Přírůstky, nákupy, narození, převody a přeřazení.
  • Převody a přeřazení neovlivňují cenu zvířat na "kombinaci", ze které jsou vydávána, ovlivní však průměrnou cenu příjmové "kombinace".
 • Pokud vypočtenou cenu při výdeji přepíšete, průměrná cena se změní!
Doporučení: Do šablon pořízení nastavte uživatelskou kontrolu pro zamezení výdejů do záporných hodnot, případně i kontrolu pro zamezení přepisu průměrné ceny (návod +1493). Šablonu pořízení s nastavenými kontrolami je možné stáhnout z internetu.
 
Rozdíl mezi skutečnými a evidovanými přírůstky (schéma):

 
Legenda:
 • skutečné přírůstky (modře)
 • evidované přírůstky (červeně)

 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    15.08.2018    | Článek:    1830    |     www.WinFAS.cz