Vážní deník: Pořízení záznamů *4599

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Vážní deník | Nastavení


Funkce pro pořízení vážení je navržena pro co nejefektivnější záznam většího počtu dat. Okno funkce je rozděleno do dvou základních částí. V horní části je předpis a ve spodní části jednotlivé záznamy. Pořízení se provádí tak, že uživatel nejprve vyplní všechny potřebné údaje do předpisu a následně stiskne tlačítko "Přidej", čímž se mu vytvoří záznam. Pro pořízení dalšího záznamu již pak nemusí vyplňovat všechny údaje, ale pouze upraví změněné údaje v předpisu (např. brutto hmotnost, vozidlo a řidiče) a následně opět stiskne tlačítko "Přidej".
 

Pořízení záznamů o vážení do evidence

 • 1. Spusťte aplikaci Vážní deník *4599.
 • 2. Klepněte na tlačítko "Přidej".
 • 3. V pro předpis vážení (horní část okna) vyplňte údaje:
  • Hlavička
   • Datum
    • Datum vážení.
   • Váha (*4503)
    • Váha pomocí, které bylo vážení prováděno.
   • Typ vážení (*4505)
    • Určuje povahu vážení. Zda se jedná o jednoduché vážení nebo zároveň podklad pro vytváření záznamu do modulu Řízení zásob, např. produkci nebo prodej.
  • Stroj a Nářadí (*5801)
   • Vozidla, se kterými byla položka vážena.
  • Řidič (*3000)
   • Řidič přepravující váženou položku.
   • Do šablony pořízení je možné nastavit automatické přebírání řidiče z vozidla.
    • Řidiče vozidla si můžete nastavit v aplikaci Evidence vozidel *5801 na záložce "Základní".
  • Vážení
   • Brutto
    • Navážená hmotnost položky.
   • Tara (*5801)
    • Součet provozních hmotností vozidel (stroje i nářadí) přepravující váženou položku.
     • Provozní hmotnost vozidel naleznete v aplikaci Evidence vozidel *5801 na záložce "Základní" v bloku údajů "Hmotnost".
   • Netto
    • Hmotnost položky po odpočtu tary.
  • Odkud
   • DPB, Plodina, Odrůda (*4010, *4030)
    • Pozemek odkud se vážená položka přiváží (produkce).
    • Lze vyplnit pouze pokud je nastavený "Typ vážení" s parametrem odkud Pozemek.
    • Do šablony pořízení je možné si nastavit automatické přebírání plodiny i odrůdy z osevního plánu, zároven z osevného plánu je možné přebírat kombinaci klíčů.
   • Sklad (*4026)
    • Sklad odkud se položka odváží (přesun, prodej).
   • Klient (*3000)
    • Klient, od kterého se položka přiváží (nákup).
  • Produkce / Položka
   • Položka (*4501)
    • Položka, které je vážena.
   • Klíč (*2100)
    • Kombinace klíčů na který má být směrován záznam při předání do modulu Řízení zásob.
    • Do šablony pořízení je možné si nastavit přebírání klíče z osevního plánu (*4010).
   • Do výnosů
    • Status určující zahrnutí navážené hmotnosti (produkce) do výnosů.
   • Nečistoty
    • Procentuální vyjádření množství nečistot ve vážené položce.
   • Vlhkost
    • Procentuální vyjádření vlhkosti ve vážené položce.
   • Čistá hmotnost
    • Hmotnost z údaje Netto ponížená o nečistoty a vlhkost.
  • Kam
   • DPB (*4010)
    • Pozemek, na který se položka odvážela.
   • Sklad
    • Sklad, do kterého se položka přepravovala (produkce, přesun mezi sklady, nákup).
   • Klient
    • Klient, ke kterému se položka odváží (prodej).
  • Prodej
   • Místo (*5818)
    • Místo určení kam je položka přepravována.
   • Cena
    • Jednotková cena (Kč/t).
   • Sleva
 • 3. Pro vytvoření záznamu o vážení klepněte na tlačítko "Přidej".
 • 4. Pro pořízení dalšího záznamu upravte změněné údaje v předpisu a opět klepněte na tlačítko "Přidej".
 • 5. Pro uložení záznamů vážení klepněte na tlačítko "OK".

Poznámka: Úpravu vytvořených záznamů můžete provést přímo ve spodní části okna nebo pomocí tlačítka "Více". Tlačítko "Více" zobrazí a umožní upravit všechny údaje na vybraném záznamu.  

 

Původní návod:

POŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ DO VÁŽNÍHO DENÍKU

 1. Spusťte aplikaci Vážní deník *5807.
 2. Klepněte na tlačítko "Přidej".
 3.  Do okna pořízení zadejte:
  • Doklad
   • Kód: číselné označení záznamu
   • Datum pořízení: datum zápisu do evidence
   • Období: období zápisu záznamu
   • Odpovědná osoba: osoba odpovědná za správnost záznamu
  • Výrobní operace
   • ID VO: výrobní operace modulu MZDY přiřazené k dané činnosti
  • Vážení
   • Datum: datum vážení hmoty
   • Brutto: hrubá hmotnost (např. hmotnost přívěsu s nákladem).
   • Tára: rozdíl hrubé a čisté hmotnosti (hmotnost přívěsu)
   • Netto: čistá hmotnost (hmotnost nákladu), hodnota se počítá automaticky (brutto - tára)
  • Řidič
   • osoba převážející náklad
  • Klíče - stroj
   • klíč stroje převážejícího náklad
   • dle kombinace  se automaticky doplňuje hodnota "Tára"
  • Zelená hmota
   • Pozemek: sklízený pozemek, z něhož se hmota dováží
   • Plodina: sklízená plodina osevního plánu na pozemku, automaticky se doplňuje dle pozemku
   • Sklad: sklad zelené hmoty (pozemku)
   • Přepočet: vzorec pro přepočet z hodnoty "Netto" na zelenou hmotu
  • Klíče - zelená hmota
   • kombinace klíčů zelené hmoty
  • Sušina
   • Položka: skladová položka sklízené plodiny
   • Sklad: sklad pro uložení sušiny
   • Přepočet: vzorec pro výpočet sušiny (na normovanou vlhkost bez nečistot)
  • Klíče- sušina
   • kombinace klíčů sušiny
  • Poznámka
   • pole pro volný text
  • Doklady ZVS
  • Položky výrobní operace
 4. Pro uložení záznamu klepněte na tlačítko "OK".

Rozcestník: MODUL VÁŽNÍ DENÍK

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    04.04.2016    | Článek:    1869    |     www.WinFAS.cz