POŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ DO VÁŽNÍHO DENÍKU

 

 1. Spusťte aplikaci Vážní deník *5807.
 2. Klepněte na tlačítko "Přidej".
 3.  Do okna pořízení zadejte:
  • Doklad
   • Kód: číselné označení záznamu
   • Datum pořízení: datum zápisu do evidence
   • Období: období zápisu záznamu
   • Odpovědná osoba: osoba odpovědná za správnost záznamu
  • Výrobní operace
   • ID VO: výrobní operace modulu MZDY přiřazené k dané činnosti
  • Vážení
   • Datum: datum vážení hmoty
   • Brutto: hrubá hmotnost (např. hmotnost přívěsu s nákladem).
   • Tára: rozdíl hrubé a čisté hmotnosti (hmotnost přívěsu)
   • Netto: čistá hmotnost (hmotnost nákladu), hodnota se počítá automaticky (brutto - tára)
  • Řidič
   • osoba převážející náklad
  • Klíče - stroj
   • klíč stroje převážejícího náklad
   • dle kombinace  se automaticky doplňuje hodnota "Tára"
  • Zelená hmota
   • Pozemek: sklízený pozemek, z něhož se hmota dováží
   • Plodina: sklízená plodina osevního plánu na pozemku, automaticky se doplňuje dle pozemku
   • Sklad: sklad zelené hmoty (pozemku)
   • Přepočet: vzorec pro přepočet z hodnoty "Netto" na zelenou hmotu
  • Klíče - zelená hmota
   • kombinace klíčů zelené hmoty
  • Sušina
   • Položka: skladová položka sklízené plodiny
   • Sklad: sklad pro uložení sušiny
   • Přepočet: vzorec pro výpočet sušiny (na normovanou vlhkost bez nečistot)
  • Klíče- sušina
   • kombinace klíčů sušiny
  • Poznámka
   • pole pro volný text
  • Doklady ZVS
  • Položky výrobní operace
 4. Pro uložení záznamu klepněte na tlačítko "OK".
Rozcestník: MODUL VÁŽNÍ DENÍK
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    04.04.2016    | Článek:    1869    |     www.WinFAS.cz