Číselníky aplikace evidence parcel, LV, OS a smluv

Veškerou práci s evidencí majetku řídí číselníky.  Nastavení v číselnících je nutné kontrolovat popř. měnit dle vyhlášek apod.

1. Číselník katastrálního území *4045

• Možnost programového naplnění dle klienta nebo ruční editace položek.

• Nově je také možnost importu dat z databáze Organizační kanceláře.

Postup importu: 


 

 

2. Číselník obcí *4046

• Možnost programového naplnění dle klienta nebo ruční editace položek. 

3. Číselník okresů *4048

• Možnost programového naplnění dle klienta nebo ruční editace položek.  

4. Číselník krajů *4049

• Možnost programového naplnění dle klienta nebo ruční editace položek.  

5. Číselník druhů pozemků *4029


•  Vychází ze zákona
•  V případě změny nutné upravit nebo aktualizovat uživatelsky

6. Číselník kultur*4012

•    Není zákonem stanoveno
•    Údaj na základě jednotlivého uživatele
•    Volitelné
•    Může ovlivnit výpočet nájmů

7.Číselník bonit *4002

•    V závislosti na zvolené metodě výpočtu může ovlivnit výši nájmu
•    Volitelný

8. Způsoby využití pozemků *4040

•    Vychází ze zákona
•    V případě změny nutné upravit nebo aktualizovat uživatelsky

9. Kategorie OS *4003

•    Doplňkový volitelný údaj
•    Pro detailnější členění v sestavách

10. Výpovědní lhůty *4020

•    Slouží pro výpočet nájmů dle výpovědní lhůty
•    Metoda výpočtu např. násobkem, procentem…

11. Kódy do přiznání k DzN *4008

•    Vychází ze zákona
•    V případě změny nutné upravit nebo aktualizovat uživatelsky

12. Nájemní skupiny *4023

•    Použití u oprávněných subjektů a parcel
•    Slouží pro výpočet nájmu dle určitých skupin

13. Číselník typů budov*4043

•    Vychází ze zákona
•    V případě změny nutné upravit nebo aktualizovat uživatelsky

14. Způsoby využití budov*4053

•    Údaje v číselníku vychází z katastru nemovitostí
•    Slouží pro detailnější zobrazení např. v rámci sestav

Zpět rozcestník POZEMKY

 

Autor:    Bc. MACKOVÁ Dita    | Posl.změna:    15.03.2017    | Článek:    1871    |     www.WinFAS.cz