SVOD DEKLAROVANÝCH ZVÍŘAT

      Dle metodiky 2016 k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., se neprovádí nahrazování zvířete, pokud se účastní svodu podle paragrafu č. 3 odst. 1 písm. e) veterinárního zákona, který trvá nejdéle 10 dnů. Tuto možnost jsme v evidenci podmínili tím, že stáj svodu musí být označena jako typ "Dočasná". Při převodu zvířat na stáj svodu však není vytvářena automatická změna, případné nahrazení / vyřazení je třeba ručně pořídit.

Postup nastavení stáje pro svod

  1. Spusťte číselník Stáje zvířat *3322.
  2. Vyberte stáj svodu (musí být označena statusem "vlastní stáj" - status určuje příslušnost ke zvířatům, ne k objektu).
  3.  Klepněte na tlačítko "Uprav".
  4. Změňte typ stáje na "Dočasná".
  5. Pro uložení klepněte na tlačítko "OK".

Kontroly: Pro upozornění uživatele na to, že je některé zvířete převedené na "dočasné" stáji slouží kontroly.

  • První z kontrol je barevné zvýraznění zvířete (fialová) v záložce aktuální zvířata aplikace Evidence dotačních titulů *3316.
  • Další je kontrola v aplikaci pomocí tlačítka Kontrola - kontrola č. 4.

 

 

Zpět na Evidence dotačních titulů

 

Rozcestník - MODUL ZVÍŘATA

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    03.05.2016    | Článek:    1879    |     www.WinFAS.cz