KONTROLY POŘÍZENÝCH ZMĚN

Kontrola 1 - 1. číslo s pohybem vyřazení z dotace, do které nebylo nikdy zařazeno

  • Kontroluje všechny vyřazovací / nahrazovací pohyby v dotaci a pro každý takový pohyb hledá, zda existuje zápis zařazení daného zvířete do této dotace s datum menším než zkoumané datum vyřazení.

Kontrola 2 - 2. Číslo v den změny mimo definované hospodářství

  • Kontroluje, že k datu změny je zvíře (dle evidence zvířat) na některém z deklarovaných hospodářství.

Kontrola 3 - 3. Číslo s pohyby na jiná hospodářství v době zařazení do dotace (nehlášená)

  • Kontroluje, že zvířata v době zařazení nebyla převedena mimo deklarované hospodářství (nebo dočasné).

Kontrola 4 - 4. Čísla zvířat, která se někdy ocitla v dané žádosti a má v trvání žádosti pohyb na dočasné hospodářství - nemusí však v té době být už v žádosti - minimální případy proto dále nekomplikuji

  • Kontroluje zvířata, v intervalu datumu od - retenční do, zda nedošlo k jejich převodu na dočasné hospodářství. Navíc u těchto zvířat vypisuje, kolik dní na tomto hospodářství byla.

 

 

Zpět na Evidence dotačních titulů

 

Rozcestník - MODUL ZVÍŘATA

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    22.06.2016    | Článek:    1898    |     www.WinFAS.cz