Zelená nafta – číselník pro spotřební daň

Související rozcestníky | Řízení lidských zdrojů Mzdové práce (vnitro) |


 

Číselník *5553 Činnosti pro spotřební daň – zelená nafta
Číselník je naplněn podle pokynů celní správy. Obsahuje popis jednotlivých činností, na které lze/nelze uplatnit vratku spotřební daně (zelené nafty)


Číselník *5555 VO – mzdové práce
V tomto číselníku můžete každou VO pomocí tlačítka UPRAV napojit na příslušnou činnost z číselníku celní správy.


Zobrazení dat v sestavě
V IQ evidence výroby je zelený údaj pro výběr „Jen zelená dle celní správy *5553“. Po zaškrtnutí se zobrazují pouze VO, které jsou napojeny na činnosti, které vstupují do zelené nafty. Modrým údajem „Název dle celní správy“ lze zobrazit na sestavu tento název činnosti.

 
 

 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    12.09.2016    | Článek:    1937    |     www.WinFAS.cz