VYŘAZENÍ NÁHRADNÍCH ZVÍŘAT

Dle požadavku SZIF, musí při vyřazení "náhradních" zvířat  být vyřazeny i zvířata nahrazovaná (viz komunikace se SZIF - vyřazení "náhradních").

Z toho důvodu byla upravena funkce, aby neumožnila pořídit chybu.

Vyřazení je potřeba řešit takto:

  1. Vyřaďte jakékoliv zvíře s nižším datem než je datum vyřazení "náhradního" (vyřazením zvířete si vytvoříte nové náhradní zvíře - viz komunikace se SZIF - nahrazení vyřazenými).
  2. Změnu uložte.
  3. Původně vyřazované nahraďte vyřazeným zvířete.

 

Zpět na Evidence dotačních titulů

 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    21.10.2016    | Článek:    1962    |     www.WinFAS.cz