Zelená nafta - nastavení číselníků, šablon

Související rozcestníky | Řízení lidských zdrojů Mzdové práce (vnitro) |


 

 

IQ evidence výroby

 • šablona ZEP – zelená přiznání (publikováno updatem)
  • upravte podle způsobu evidence

Popis údajů k zelené naftě: zelené údaje:

 • jen kde je PHM: jen práce, kde jsou uvedeny PHM
 • jen kde je PHM a pozemek: jen práce, kde jsou uvedeny PHM a pozemky
 • pozemky mého LPISu (*4050): zobrazí věty, kde jsem vlastníkem katastru
 • jen zelená dle celní správy *5553: zobrazí jen věty s názvem podle číselníku Celní správy, VO je nutné mít navázané na tyto položky, viz část návodu – Výrobní operace

modré údaje:

 • PHM: zobrazí litry evidované ve výrobě
 • Uplatnit dle celní správy: zobrazí se všechny věty, s označením uplatnit / neuplatnit, možnost využít ajko kontrolní sestavu
 • Rozpoč. PHM: zobrazí rozpočtené PHM
 • Položka ze zásob: číslo skladové položky

  

Výrobní operace

V čís. *5555 výrobních operací – mzdové práce přiřaďte k položce číselníku celní správy.

 • označte VO, klapněte na tl. UPRAV
 • a vyberte položku celní správy

 
 

 

Modul Zásoby

Pro tvorbu příznání proveďte nastavení v modulu zásob.

 • *8721 Stavy/seznamy kont (dle obrázku)
  • 97 Nákup PHM (příloha č. 3 podání)
  • 98 Prodej PHM (příloha č. 3 podání)
  • 99 Spotřeba PHM do výroby (pokud děláte rozpočet ve výrobě)


 

 • *8722 Definice stavů/seznamů kont (dle obrázků)
  • 97 nákupy


 

 • 98 prodeje


 • 99 spotřeby


 • *114 Podmnožiny položek
  • do podmnožiny PHM_VYR PHM do výroby (zelená) vyberte skladové položky zelené nafty
 • *8709 Značení ZVS (dle obrázku)
  • SPOT Spotřební daň (zelená)


 • *8737 Hodnoty značení
  • vyberte značení SPOT Spotřební daň
  • u skladových položek nafty doplňte označení dle kódu výrobku celní správy


 

 • IQ deník RZ (šablony publikovány updatem)
  • PHR•   PHM rozpočet do výroby (seznam kont: 99, podmnožina: PHM_VYR)
  • PHN•   PHM nákup pro zel. naftu (seznam kont: 97, podmnožina: PHM_VYR)
  •  
 • IQ – stav skladu a obraty – (šablona publikována updatem)
  • PHS•   PHM stav+prodej zel.nafta (stav: 09, seznam kont: 98, podmnožina: PHM_VYR, název: SPOT)

 

Aplikace *1098 Podání na daňovou správu (publikována updatem)

 • zeln Zelená nafta

Speciality

Kontaktujte technickou podporu

Evidence služeb dovnitř:

 • práce cizích strojů na mém poli s mojí naftou

Evidence služeb ven:

 • odečíst tankování do mých strojů pro cizí, má význam pokud stroj tankuje také mimo vlastní sklad a touto naftou dělá také služby pro cizí
Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    15.12.2016    | Článek:    1992    |     www.WinFAS.cz