Pořízení seznamu více půdních bloků u práce

Související rozcestníky | Řízení lidských zdrojů Mzdové práce (vnitro) |


 

V mzdové výrobě v apl. *5557 lze nově pořizovat více pozemků k jedné práci bez nutnosti rozepisovat práci na více řádků.

Lze využít pro přesnější evidenci při vykazování zelené nafty.

Nastavení

Režim pořízení nastavíte na šabloně Položky EVO, záložka Speciální, údaj Pozemek: SEZNAM všech pozemků.

Pořízení dat

Při vlastním pořízení dokladů je místo výběru jednoho pozemku zobrazen údaj s počtem pořízených bloků.

Při pořízení seznamu PB lze otevřít okno pro zadání pozemků zadáním jakéhokoliv znaku do údaje vedle zobrazovaného počtu, případně klepnutím na tl. Půdní bloky.

 Samotný seznam PB můžete pořizovat tl. Přidej, nebo využít tl. Hromadně pro zaškrtávání v seznamu.

Po uložení seznamu PB bude na okně pořízení dokladu zobrazen počet PB.

Při pořízení prací na různých PB, kde jste i nejste vlastníky dle LPIS, doporučujeme pořizovat k dané práci jen PB vlastního LPISu a dalším řádkem zadat stejnou práci s PB cizího LPISu, pro správné zobrazení dat v sestavách.

Zobrazení seznamu PB / katastrů

V IQ evidence výroby lze na první záložce kromě dosavadního zobrazení jednoho PB nově zaškrtnout modré údaje pro zobrazení „seznamu“ pořízených PB u práce. Seznam PB je pak zobrazen v samostatném sloupci. Lze zobrazit pouze kód PB/katastru nebo kód+název PB/katastru.

  • jen kde je PHM a pozemek: zobrazí PB /katastr nebo seznam
  • pozemky mého LPISu: nelze použít, pokud by u práce byly pořízeny jak vlastní i cizí, nešlo by rozhodnout, zda práci zobrazit nebo ne


 

Zobrazení seznamu PB / katastrů – přiznání zelená nafta

Tento seznam PB či katastrů lze zobrazit i při tvorbě přiznání zelené nafty v apl. *1098.

U údaje na Přílohu uvést, vybrat možnost – výroba SEZNAM katastrů / bloků

 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    15.08.2017    | Článek:    2199    |     www.WinFAS.cz