Centrální manažer - nastavení vzhledu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Základy ovládání


 

Od roku 2017 je k dispozici nový Centrální manažer. Upravená verze zahrnuje řadu novinek, které mají sloužit především k zpřehlednění a usnadnění orientace v programu. Mezi hlavní novinky patří:

 • Zmenšení množství položek ve stromu.
 • Uspořádání modulů do logických celků (oblastí).
 • Barevné rozlišení oblastí navazuje na nápovědu a další součásti systému.
 • Úpravy rozdělení a pořadí ikon v některých modulech.
 • Odstranění duplicitních a nepoužívaných ikon.
 • Změna názvu několika aplikací a modulů.
 • Jednotlivé moduly mají vlastní ikony.
 • Možnost zobrazit oblíbené ikony také ve stromu.


Vysvětlení barev oblastí

 • Barvy navazují na barvy použité v rozcestnících nápovědy, webových stránkách a dalších materiálech, týkajících se modulů.
 • Modrá - ekonomika a finance
 • Oranžová - obchod a výroba
 • Zelená - oborové moduly (především zemědělství)
 • Žlutá - ostatní moduly, zakázkové moduly
 • Šedá - obecné moduly a číselníky, nástroje

Největší změny v uspořádání modulů

 • Složka sestavy v kořeni byla odstraněna > Každý modul má vlastní složku sestavy.
 • Účetní knihy přejmenovány na účetnictví a rozděleny na Finanční modul, Účetní modul.
 • Do Účetnictví přesunuty některé další ekonomické moduly, které byly přímo v hlavním stromu (např. akcie - dříve pojmenovány jako Evidence vlastních akcií).
 • CashFlow (dříve Pentální účetnictví), Výkazy a Kalkulace > složka Manažerské řízení
 • Modul Obchodník přejmenován na Fakturace (slovo obchodník zůstává v závorce).
 • Sestava Faktury je v seznamu sestav modulu na prvním místě.
 • Cenové akce, komisní prodej a osiva > složka Řízení zásob / zakázkové aplikace.
 • Výroba a míchání směsí > složka Evidenční výroba.
 • Moduly pro rostlinnou výrobu > složka Rostlinná výroba.
 • Moduly pro živočišnou výrobu > složka Živočišná výroba.
 • Modul Sekretářka - vyčištěno, nástroje se přesunuly pod šedou složku Nástroje.
 • Zakázkové moduly a specializované moduly (Cestovní kancelář, Spotřební úvěry, Správa hřbitova, Školení, ...) > žlutá složka Speciální moduly.
 • Holdingové číselníky > žlutá složka Holding.
 • Práce s daty, prohlížení, spouštění scriptů, data minining > složka Nástroje
 • Převody na nový rok > složka Nástroje
 • Importy a exporty z/do WinFASu > složka Nástroje
 • Aplikace pro osobní rozvoj a pro rodiče > složka Nástroje / pro volný čas
 • Systémové aplikace a přístupová práva > složka Správa systému

Proč mi nefungují některé staré oblíbené ikony? (žluté složky)

 • Pokud jste mezi oblíbené ikony zařazovali celé složky, nebudou Vám tyto složky v novém Centrálním manažeru fungovat.
 • Řešení - na nefunkční ikonu klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Smazat.
 • Znovu najděte požadovanou složku v novém stromečku a přetáhněte ji do oblíbených ikon.
 • Nyní Vám již bude fungovat.

Nastavení vzhledu, rozložení, seskupování a rozbalení ikon

 • Ve verzi 11/2017 proběhne automatické nastavení nových výchozích hodnot.
 • Toto nastavení je možné změnit dle preferencí uživatele.
 • Při změně nastavení uvidíte vedle náhled, jak se změna projeví po uložení.
 • Přepnutí mezi původním a novým stromem:
  • Nastavení provádíte pro aktuálně přihlášeného uživatele.
  • Spusťte Centrální manažer (úvodní okno WinFAS)
  • Nahoře menu Nástroje / Centrální nastavení
  • V nastavení vlevo Centrální manažer
  • Záložka Vzhled
  • Ikony aplikaci
   • Každý modul vlastní (výchozí) - každý modul bude mít vlastní ikonu barvě odpovídající zvolené oblasti (ekonomika, obchod, zemědělství, ...)
   • Stejné pro všechny modul - ikony se nebudou lišit podle modulů, pouze podle toho zda se jendá o aplikaci, číselník nebo sestavu
   • Potlačit barvu složek - zruší barevné rozdělení složek podle modulů (nedoporučujeme).
  • Rozložení ikon
   • Vyberte preferované rozložení ikon.
   • Vedle sebe (výchozí)
   • Podrobnosti
   • Velké ikony
  • Seskupit podle typu
   • Zapnuto (výchozí) - ikony budou rozděleny do bloků podle toho, jestli se jedná o aplikace, číselníky nebo sestavy.
  • Automaticky rozbalit
   • Pokud možnost zatrhnete, WinFAS bude automaticky rozbalovat podřízené složky sestav a/nebo číselníků. Nastavení je funkční pouze u vybraných modulů (tam kde to má smysl a nesnižuje přehlednost okna).
   • Nerozbalovat nic (výchozí nastavení)
   • Rozbalovat složky sestav
   • Rozbalovat složky číselníků
  • Uložte tlačítkem OK.

POZOR! Co dělat, když se ikony nezobrazují správně (zubaté okraje, ...)

Pro optimální zobrazení ikon je nutné v systému používat 32bit barvy. V moderních počítačích jde o standard a výchozí nastavení. Problém ale může nastat, pokud se připojujete na terminál (vzdálený počítač), který má nastavené menší množství barev. Kontaktujte vašeho správce a domluvte se, zda je možné upravit nastavení zobrazení na serveru a odkazu (RDP), přes který se připojujete.

Nastavení oblíbených ikon ve stromu

 • Oblíbené ikony, které se ve výchozím nastavení zobrazují vlevo, je možné zobrazit i přímo ve stromě mezi moduly. Tímto způsobem je možné si vytvořit vlastní strom Centrálního manažeru.
 • Zakládání skupin oblíbených ikon a vkládání ikon mezi oblíbené zůstává nezměněno - video návod zde.
 • Postup zapnutí oblíbených ikon:
  • Nastavení provádíte pro aktuálně přihlášeného uživatele.
  • Spusťte Centrální manažer (úvodní okno WinFAS)
  • Nahoře menu Nástroje / Centrální nastavení
  • V nastavení vlevo Centrální manažer
  • Záložka Nabídka
  • Vybrat Složka oblíbené
   • Nezobrazovat (výchozí)
   • Nahoře = po spuštění WinFASu se oblíbené ikony rozbalí automaticky
   • Dole = oblíbené ikony rozbalíte klepnutím na ikonu ve stromu
  • Uložte tlačítkem OK.

Zapnutí/vypnutí nového stromu Centrálního manažeru

 • Aktivace nového stromu proběhne automaticky po aktualizaci na verzi 11/2017.
 • Je možné vrátit zpět původní strom se starým rozložení (nedoporučujeme, technická podpora již bude využívat pouze nové rozložení). Původní strom bude udržován do konce roku 2018.
 • Přepnutí mezi původním a novým stromem:
  • Nastavení provádíte pro aktuálně přihlášeného uživatele.
  • Spusťte Centrální manažer (úvodní okno WinFAS)
  • Nahoře menu Nástroje / Centrální nastavení
  • V nastavení vlevo Centrální manažer
  • Záložka Nabídka
  • Vybrat Nabídka WinFAS = původní / nová
  • Uložte tlačítkem OK.

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    24.11.2017    | Článek:    2235    |     www.WinFAS.cz