IQ sestavy - Součtování

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | IQ sestavy | Opis dat


 

Skupiny součtování a třídění

 • V levé části okna naleznete seznam všech sloupců zobrazených v sestavě.
  • Výběr sloupců provádíte zaškrtnutím modrých údajů v Nastavení parametrů sestavy (návod +355).
  • Sloupce kategorií - udaje, za které se součtuje (např. součet za účet, za klienta, ...)
  • Sloupce součtů a agregace - údaje, které jsou sčítány / agregovány (např. částka, množství, ...)
 • V pravé části okna nalezente Skupiny.
  • Přetažením sloupce z Kategorie do Skupiny budete za daný údaj sestavu součtovat / agregovat - označeny
  • Za každou skupinu s alespoň jedním údajem 
   se ve výsledné sestavě zobrazí mezisoučty.
  • Za součtované údaje je sestava také zároveň setříděna. Výchozí třídění dat ve skupině je vzestupně.
  • Třídění lze změnit pro každý údaj zvlášť klepnutím na ikonu
   nebo
  • Pokud chcete za údaj pouze třídit, klepnutím na ikonu
   změníte jeho funkci na pouze třídit
  • Do jedné skupiny je možné přiřadit více sloupců. Ve stejné skupině je možné kombinovat údaje, za které bude tříděno a součtováno.
  • Pokud chcete údaje rozdělit do více skupin, další údaj přetahujte vždy pod nadpis skupiny, do které chete zařadit (např. pro zařazení do 2. skupiny přetáhněte údaj pod nadpis 2. skupina).
  • Je důležité pořadí, ve kterém sloupce přetahujete. Nejdříve bude součtováno za sloupce v 1. skupině, následně za sloupce ve 2. skupině atp.
 • Vytvoření součtové sestavy spustíte tlačítkem Součtuj.  Příklad 1  - Součtování za klienta a doklad
  V sestavě bude zobrazen mezisoučet za klienta a v rámci klienta za každý doklad.  Příklad 2 - Součtovat za účetní knihu a klienta, za doklad pouze třídit
  V sestavě bude zobrazen mezisoučet za knihu a v rámci knihy za klienta. Za doklad bude pouze setříděno.

  Příklad 3 - Zobrazit klienty s největší dlužnou částkou na začátku, součtovat za klienta a za doklad
  Sestava bude shodná Příkladem 1, ale setříděna bude za částku "saldo" sestupně (od největší)

Součtování vedle sebe a pod sebe

 • Vedle sebe - vyvolává se stiskem tlačítka Součtuj (7.) Údaj, za který je součtováno, pak naleznete v samostatném sloupci na začátku součtované skupiny a výsledek pak na konci skupiny dole.

 • Pod sebe - vyvolá se klepnutím na černou šipku vedle tlačítka Součtuj a z nabídky vyberte Skupiny pod sebe. Údaj, za který je součtováno, najdete až na konci součtované skupiny vedle součtů.

Součtování s odsazením a stránkováním

Jak vypadá součtování na tiskové sestavě

 • Sloupce za které je součtováno se na výsledné sestavě zobrazí tučným písmem.
  Vlevo jsou sloupce za které je součtováno, vpravo sloupce s výsledky.

Zrušení součtování

 • Pokud vám nastavené součtování nevyhovuje, můžete z pravého sloupce přetáhnout do levého nehodící se údaje. Případně tlačítkem Reset vyčistit pravý sloupec celý najednou.
 • Zrušení se provede pouze na aktuálně otevřeném okně - neukládá se. Při příštím spuštění sestavy se opět zobrazí součtování a třídění uložené v šabloně.

Uložení součtování, třídění a pořadí do šablony

 • Proveďte součtování tak jak je pospáno výše v odstavci Součtování.
 • Ukládáte do šablony IQ sestavy, záložka IQ speciality, tlačítko Ze schránky, pole Skupiny.
 • Podrobný postup ukládání nastavení do šablony je popsán v návodu +851 (kroky 2, 3, 4)
 • Podrobný popis záložky IQ speciality v nastavení šablon v návodu +2343

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    26.04.2023    | Článek:    2340    |     www.WinFAS.cz