Zaškrtávací seznam

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Základy ovládání | IQ sestavy | Pevné sestavy


 

Tímto seznamem je ve WinFASu myšlena tabulka s daty, ve které je možné věty vybrat pro další zpracování (zařazení do seznamu, výběr pro zaplacení, ...). Pro tento typ seznamu se také používá anglický termín checklist. Standardně se věty vybírají zaškrtnutím příslušného pole na řádku, který chcete zařadit do seznamu. 

Hromadné označení více řádků jdoucích po sobě

 • Vyberte si řádek, který chcete označit jako první (pouze přesuňte kurzor, nezatrhávejte).
 • Stiskněte klávesu mezerník.
 • Aktuální řádek se označí a kurzor se přesune na další.
 • Postup opakujte, dokud není označený požadovaný počet řádků.

Hromadné označení tlačítkem

 • Většina oken využívajících zaškrtávací seznam je doplněna sadou tlačítek Vše +, Nic -, Otoč *
  • Tlačítko Vše + označí všechny věty.
  • Tlačítko Nic - zruší označení všech vět.
  • Tlačítko Otoč * obrátí označení, to co nebylo zaškrtnuté se vybere a naopak.

Hromadné označení klávesovou zkratkou

 • Funguje pouze na oknech s tlačítky Vše +, Nic -, Otoč *
  • Stiskem   +   označíte všechny věty.
  • Stiskem   -   zruší označení všech vět.
  • Stiskem   *   obrátí označení = to co nebylo zaškrtnuté, se vybere a naopak.

Hromadné označení myší

 • Stiskněte klávesu CTRL a klepněte levým tlačítkem myši do libovolného zaškrtávátka.
 • Všechny věty se zaškrtnout a při opakovaném použití se zase u všech vět zaškrtnutí zruší.

Hromadné označování skupiny řádků

Výše zmíněné postupy se týkaly vždy celé tabulky. V některých případech ale potřebujete hromadně označit pouze část vět v tabulce.

 • Klepněte na první řádek skupiny, kterou chcete označit.
 • Podržte klávesu SHIFT.
 • Klepněte na poslední řádek skupiny.
 • Skupina se podbarví tmavě modře.
 • Označte údaje ve skupině jedním z výše uvedených způsobů (tlačítkem, klávesovou zkratkou, myší).


 

Vyhledávání v tabulce

 • Abyste mohli věty zaškrtnout, musíte je nejdříve najít. Postup hledání v tabulce je v návodu +2335

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    14.12.2018    | Článek:    2463    |     www.WinFAS.cz