Nastavení modulu ISK

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | ISK


Správné fungování modulu je podmíněno nastavením číselníků. Evidence je navíc úzce provázána s moduly Evidence zvířat, Zootechnická evidence a Řízení zásob. Vazba do modulu zvířat je důležitá pro možnost hlášení vyřazení zvířat do plemenné knihy. V zootechnické evidenci je třeba evidovat plemenné kance. Modul Řízení zásob je využíván pro cenotvorbu a obecně obchodování s inseminačními dávkami.

Parametry odběrů

 • Hodnocení skoku *3622
  • Číselník umožňuje definovat stupnici pro hodnocení libida zvířete při odběru inseminační dávky.
  • V případě odesílání datového souboru o odběru kanců v ISK do plemenné knihy je třeba aby se nastavení shodovalo s knihou.
 • Hodnocení odběru *3623
  • Číselník umožňuje definovat stavy pro hodnocení vlastního odběru.
  • Kódy jsou opět využívány pro hlášení do plemenné knihy, v knize je označován jako důvod nezpracování ejakulátu.
 • Kvalita pohybu *3621
  • Číselník umožňuje definovat stupnici pro hodnocení kvality pohybu spermií v odebrané inseminační dávce.
 • Číseník ředidel *3624
  • Číselník slouží k definici ředidel inseminačních dávek.
  • Jednotlivá ředidla je potřeba vždy provázat s  konkrétní položkou z modulu Řízení zásob, kde je řešena jeho cenotvorba.

Plemenní kanci

 • Plemena *3602
  • Číselník umožňuje definovat plemena chovaných plemenných kanců.
  • K plemenům je možné přičlenit konkrétní položku z číselníku Položek ZVS *8718
 • Číselník linií *3601
  • Číselník umožňuje definovat linie chovaných  kanců. Každá linie musí být přiřazena ke konkrétnímu plemeni.
  • K liniím je možné přičlenit konkrétní položku z číselníku Položek ZVS *8718
 • Pohyby zvířat *3394
  • Jednou z podmínek, aby se kanec zobrazil v evidenci je, že musí být ve stavu. Do stavu je potřeba ho pořídit pomocí pohybů zvířat (konkrétně například pohybem 10 - Nákup).
  • Zvířata v kategoriích musí být číslovaná a musí mít správně vyplněné plemeno (Plemeno celé).
 • Plemeníci *3604
  • Každý plemenný kanec musí být evidován jako plemeník s vazbou na číslo zvířete.
  • K plemeníkům je nutné přiřadit položku inseminační dávky z číselníku Položek ZVS *8718.

Důvody vyřazení zvířat

 • Důvody vyřazení *3609
  • Číselník umožňuje definovat důvody vyřazení zvířat.

Šablony pořízení

 • Šablony je potřeba nastavit do pořízení odběrů ID, pořízení heterospermních dávek, vyskladnění a je vhodné šablony nastavit i do oken pro hlášení.
 • Do šablon, které ukládají data do zásob, je důležité nastavit všechny údaje záložky „Zásoby“, bez vyplnění těchto údajů není možné pořizovaná data úspěšné uložit.
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    04.09.2019    | Článek:    2586    |     www.WinFAS.cz