Pořízení a úprava odběrů a výroby inseminačních dávek

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | ISK


Postup pořízení:

 1. Spusťte aplikaci Výroba inseminačních dávek kanců *3625.
 2. V seznamu kanců vyberte zvíře, kterému chcete pořídit záznam o odběru.
 3. Klepněte na tlačítko "Přidej".
 4. Vyplňte informace o odebraném ejakulátu.
  • Pozn.: V případě kondičního skoku klepněte na tlačítko "OK" a odběr uložte (dávky nepořizujte).
 5. Klepněte na tlačítko "Přidej 2" a vyplňte informace o vyrobených inseminačních dávkách. Pokud jsou z odebraného ejakulátu vyráběny inseminační dávky s různými ředidly, upravte u prvního řádku parametr "Objem do výroby", následně při vytvoření dalšího řádku se automaticky doplní zbytek.
 6. Pro každý řádek výroby inseminační dávky je možné zadat přežitelnost. Spouští se stisknutím tlačítka "Přežitelnost".
 7. Pro uložení záznamu klepněte na tlačítko "OK".

Úprava:

Úpravy odběrů lze provádět v aplikaci Výroba inseminačních dávek kanců *3625. Program umožňuje konkrétní změny podle toho, zda je upravovaným odběrem objednávka již vykryta či nikoli. 

 • Použitý odběr
  • Není možné smazat.
  • Datum nelze upravit. 
  • Lze upravit počet ID, nicméně pouze do hodnoty odpovídající počtu již použitých dávek (př.: původní počet ID je 30 a  použilo se 10, počet lze snížit max. na hodnotu 10, nikoli 9).
 • Nepoužitý odběr
  • Je možné jej smazat.
  • Datum lze upravit.
  • Lze libovolně upravit počet ID.

Pozn.: Pro případnou úpravu dalších parametrů (motilita, koncentrace a abnormalita) je potřeba nejprve smazat řádky s odběrem (tlačítko "Smaž 2").

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    06.03.2020    | Článek:    2679    |     www.WinFAS.cz