Možnosti zadávání datumu v oknech WinFASu

Datum může být do okna WinFASu doplněno automaticky šablonou nebo ručně. Při vstupování datumu do polí ve WinFASu je možné využít zkratky pro jeho snadnější a rychlejší pořízení. Tyto zkratky vypočítají datum podle zadané hodnoty nebo aktuálního dne v kalendáři v počítači. Mohou tedy být snadno využity i k nastavení šablon, které doplňují datum automaticky (např. doplní první nebo poslední den předchozího měsíce).

Jak se zkratky používají

Zkratky pro zadávání datumu se ve WinFASu používají stejně jako ruční zápis konkrétního data. Přejdete kurzorem do pole a zadáte hodnotu. Při zadání zkratky pak WinFAS doplní datum. Toto datum se nepočítá z ostatních údajů v dokladu (např. datum vystavení), ale podle kalendáře ve vašem počítači (v operačním systému Windows).

Pozor! Ve WinFASu je možné nastavit si, který rok má program považovat za aktuální. Pokud je nastavený, nebere se rok z kalendáře v počítači / Windows, ale přímo z WinFASu. Nastavení roku - spusťte aplikaci *8000 Období, v seznamu období si vyberte TODAY a stiskněte tlačítko Uprav. Ve spodní části okna doplňte Uživatelské systémové datum = 31. 12. požadovaného roku. Všechny níže uvedené zkratky pak budou počítat s tímto rokem.

 

Příklad

Aktuální datum v počítači je 15. 3. 2020 čas 9:05
(pokud má cílové pole obsahovat čas a v příkladu níže není uvedeno jinak, doplní se čas 0:00)

Co zadám do WinFASu   Do okna se doplní Popis
10 10. 3. 2020 Desátý den aktuálního měsíce.
10.2 10. 2. 2020 Desátý den ve druhém měsíci aktuálního roku.
10,2 10. 2. 2020 Desátý den ve druhém měsíci aktuálního roku.
10.2.2019 10. 2. 2019 Přesné datum zadané s čárkami místo teček.
10,2,2019 10. 2. 2019 Přesné datum zadané s čárkami místo teček.
     
 , 15. 3. 2020 čas 0:00  Doplní se aktuální datum z kalendáře v počítači.
 / 15. 3. 2020 čas 9:05 Doplní se aktuální datum a čas z kalendáře v počítači. 
+14 29. 3. 2020 Doplní datum za XX dnů od aktuálního dne.
-5 10. 3. 2020 Doplní datum X dnů před aktuálním datem.
 1 1. 3. 2020 První den aktuálního měsíce.
 1,-1 1. 2. 2020 První den předchozího měsíce (1 = 1. den, -1 = předchozí měsíc)
     
 * 31. 3. 2020 Poslední den aktuálního měsíce.
 *4 30. 4. 2020 Poslední den zadaného měsíce (4).
 *+2 31. 5. 2020 Poslední den měsíce za 2 měsíce (3 +2 měsíce).
 * -2 31. 1. 2020 Poslední den měsíce před 2 měsíci (3 -2 měsíce).
     
 ** 31. 12. 2020 Poslední den aktuálního roku.
 **15 31. 12. 2015 Poslední den zadaného roku (15 = 2015).
 **-1 31. 12. 2019 Poslední den předchozího roku (2020 -1 rok).
 **+2 31. 12. 2022 Poslední den za dva roky (2020 +2 roky).

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    15.09.2021    | Článek:    2716    |     www.WinFAS.cz