Vytváření vzorů objednávek inseminačních dávek

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | ISK


Evidence umožňuje vytvářet vzory objednávek klientů. Vzory je možné vytvářet dvěma způsoby:

 • Prvním způsobem je  přímé pořízení z aplikace, tento způsob doporučujeme využít při implementaci modulu.
 • Druhým způsobem pořízení je uložení vzoru z vytvářené objednávky, kdy po zadání položek pořizované objednávky uživatel pouze klepne na tlačítko "Ulož vzor" a potvrdí jeho strukturu (návod +2723).

Postup přímého pořízení vzoru:

 1. Spusťte aplikaci Objednávky inseminačních dávek kanců *3626.
 2. Přepněte aplikaci do režimu "Vzory" (nad seznamem objednávek změňte Objednávky na Vzory).
 3. Klepněte na tlačítko "Přidej".
 4. Vyplňte hlavičku vzoru.
 5. Klepněte na tlačítko "Přidej 2" a vyplňte položku, množství a případně ředidlo inseminační dávky.
  • Pro přidání dalších položek do vzoru přidejte další řádky.
  • Pozn.: Pokud nechcete, aby se vám do objednávky ze vzoru doplňovalo množství objednaných dávek, nastavte ve vzoru do množství 0 (nulu).
 6. Pro uložení vzoru klepněte na tlačítko "OK".
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    16.06.2020    | Článek:    2724    |     www.WinFAS.cz