Výrobní operace s více LP a SP

Související rozcestníky | Řízení lidských zdrojů Mzdové práce (vnitro) |


 

Založení nové VO – návod +1161

U výrobní operace může být libovolný počet Lidských i Strojových Prací.

Lze využít:

 • pokud máte kombinované odměňování zaměstnance, např.
  • LP práce s energetickým strojem, kde je mzda za práci (v úkole/časovce)
  • LP příplatek za ztížené prostředí
 • sledujete podrobněji vnitrodpodnik za práce strojů, např.:
  • SP práce energetického stroje
  • SP práce přípojného vozidla

Každá LP či SP v rámci jedné VO může mít rozdílné nastavení způsobu výpočtu mzdy i vnitra.

Nastavení prací k výrobní operaci

 • číselník výrobních operací *5555
  • Přidej /Uprav, upravujete stávající VO
 • záložka Seznam LP, Seznam SP
  • Přidej 2, zadáte jednotlivé práce

Při pořízení práce v mzdové výrobě je na šabloně pořízení nastaveno, že údaje k výpočtu mzdy a vnitra se pořizují na 1.LP. Tyto údaje se přebírají k dalším pracím v rámci výrobní operace, viz grafické znázornění.


V číselníku VO *5555 lze na záložkách Detail LP-údaje a Detail SP nastavit editování údajů.

Záložka Detail LP-údaje

 • provádí se nastavení na vybrané LP na záložce Seznam LP


Záložka Detail SP

 • provádí se nastavení na vybrané SP na záložce Seznam SP


Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    21.06.2021    | Článek:    2918    |     www.WinFAS.cz