Evidence dne u první LP

Související rozcestníky | Řízení lidských zdrojů Mzdové práce (vnitro) |


 

Níže popsané nastavení je vhodné při pořízení dokladů v apl. *5557 Evidence VO, kdy: 1 den = 1 doklad.
Pokud v rámci jednoho dokladu pořizujete více prací, je možné u první LP evidovat den, u dalších LP prací v rámci dokladu jen hodiny. 

Jako první by měly být pořízeny práce, u kterých se eviduje odpracovaná doba, tj. VO, které mají v čís. *5501 Lidské práce nastaveny druhy mezd 1100 úkolová, 1200 časová.

Nastavení proveďte na šabloně pořízení – záložka Speciální, zatrhnout údaj Dny jen u prvního řádku LP.Při pořízení prací, v apl. *5557, se u první LP do údaje Dny doplní hodnota 1 (údaj je editovatelný). 


U dalších LP bude údaj Dny přeskočen a kurzor se „zastaví“ na údaji Hodiny.


V případě, že je nutné evidovat den u další LP, lze Dny editovat, např. při evidenci půl dne dovolené.

 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    07.09.2021    | Článek:    2983    |     www.WinFAS.cz