Štítky u přílohy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Přílohy |


 

Jednotlivé přílohy je možné volitelně označovat pomocí štítků. Tyto štítky pak můžete používat k dalšímu třídění a kategorizaci příloh. Každá z příloh může mít přiřazeno i více štítků najednou. Např. ozačení přílohy smluv štítkem podle  typu smlouvy (pachtovní smlouvy, ...).

Nastavení číselníku

 • Spusťte číselník *8815 Štítky příloh.
 • Stiskněte tlačítko Přidej.
 • Doplňte kód a název štítku.
 • Uložte tlačítkem OK.

Přiřazení ze strany šítků

Nastavení probíhá ze strany štítku - vyberu štítek a hromadně na něj naváži přílohy.

 • Spusťte číselník *8815 Štítky příloh.
 • Vlevo vyberte štítek.
 • Stiskněte tlačítko Podmnožina.
 • Zatrhněte přílohy, ke kterým chcete štítky přidat.
 • Uložte tlačítkem OK.

Přiřazení ze strany příloh

Nastavení probíhá ze strany přílohy - vyberu přílohu a přiřadím k ní jeden nebo více štítků.

 • Spusťte aplikaci *8800 Přílohy (nebo se přepněte do okna přidání přílohy v libovolné aplikaci)
 • Vyberte přílohu a stiskněte tlačítku Uprav (je možné přidávat také při zakládání nové přílohy)
 • Přepněte se na záložku Štítky.
 • Tlačítkem Přidej vložte další štítek.
 • Napište ID štítku nebo stiskem klávesy F7 otevřete seznam dostupných štítků a vyberte požadovaný.
 • Tlačítkem OK přílohu uložte.

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    23.03.2023    | Článek:    3205    |     www.WinFAS.cz