Zásoby - Hromadné navázání příloh z adresáře z *8800

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Nové přílohy |


 

 • spustíte aplikaci *8800 Přílohy
 • přes šipku u tlačítka Speciality vyberete ze seznamu funkčnost Hromadné navázání z adresáře
 • do pole Zdroj adresář doplníte přes symbol složky zdrojovou cestu
 • do pole Agenda doplníte oblast Zásoby - položka
 • v případě navázání přílohy k dokladu zvolíte oblast Zásoby - doklad
 • do pole Úložiště a Složka pomocí kuku vyberete úložiště a příslušnou složku, kam budou přílohy uloženy
 • pokud se k příloze má přidat štítek pro aktivitu na e-shopu, označíte parametr Nastavit štítek "Aktivní pro web"
 • v případě, že se mají po navázání přílohy ve zdrojovém adresáři smazat, označíte parametr Smazat po zpracování
 • na závěr označíte, jakým způsobem se má k příloze dohledávat zásobová položka/doklad:
  • přesné = kód položky, odpovídá 100% názvu souboru
  • přibližné = kód položky je obsažen v část názvu souboru
  • pomocí výrazu =  je možné využít zástupné řetězce @fn= název souboru, @dir=zdrojový adresář
 • pomocí tlačítka Hledej systém dohledá zásobové položky/doklady
 • po označení dohledaných záznamů a použitím tlačítka OK dojde k navázání a založení příloh do úložiště


                     

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    19.01.2023    | Článek:    3268    |     www.WinFAS.cz