Přílohy - Souborové typy a profily příloh

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Přílohy |


 

Souborové typy příloh definují k příponám souborů o jaký se typ souboru se jedná (např. obrázek, dokument), jakou ve WinFAS používá ikonu a jakým programem dané přílohy zobrazovat. Pokud nejsou nastaveny žádné souborové typy, mají všechny přílohy automaticky přiřazen typ * (obecná příloha). Číselník je možné jednoduše naplnit automatickým načtením nastavení z internetu. Načtou se vám nejběžněji používané typy souborů včetně ikon (ty se zobrazí, pokud pro daný typ souboru není ve WinFASU náhled). Ručně je možné přidat další, méně obyklé typy souborů. Ke všem souborům lze také nastavit preferovaný program pro prohlížení. Jednotlivé typy je pak možné sdružovat do tzv profilů příloh (např. "Textové dokumenty" sdružující soubory doc a docx).

Nastavení souborového typu

 • Spusťte číselník *8814 Souborové typy příloh
 • Možnost 1 - Načtení definic z internetu
  • Stiskněte tlačítko Načíst
  • Načtení definic z internetu
  • Zobrazí se okno s adresou, které potvrďte OK
  • Zobrazí se seznam definic příloh, zatrhněte a potvrďte OK
 • Možnost 2 - Ruční zadání
  • Stiskněte tlačítko Přidej
  • Vyberte druh souboru podle potřeby (používá se k filtrování příloh)
  • Přípona - zadejte příponu souboru (bez tečky)
  • Prohlížeč
   • Pokud v tomto okně nebude nastaven žádný prohlížeč, pak se při pokusu o otevření daného souboru použije výchozí prohlížeč ve vašem počítači.
   • Pokud zde nastavíte vlastní prohlížeč, musí být tento prohlížeč (cesta) být dostupná ve všech počítačích, které budou s přílohou pracovat.
  • Ikona
   • Rozměry ikony i poměr stran je volitelný (kvůli rychlosti doporučujeme menší velikost souboru).
   • Pole pro ikonu má poměr stran 1:1. Při vložení jiného poměru stran nedojde k ořezu ani transformaci, ikona se pouze zarovná na střed a doplní průhlednými okraji.

     

Použití souborových typů

 • Probíhá automaticky, pokud má soubor příloh danou příponu
 • Zobrazení ikony
  • Přílohy zobrazené s ikonou (všechny soubory mají svoji ikonu)

  • Přílohy s náhledem (náhled se zobrazí u podporovaných formátů, ostatní zobrazí ikonou)

Nastavení profilů příloh

 • Profily příloh jsou nepovinný číselník.
 • Pokud nebude nastaven u druhu přílohy žádný profil, automaticky se budou nabízet všechny souborové typy příloh.
 • Spusťte číselník *8812 Profily příloh
 • Stiskněte tlačítko Přidej
 • Zadejte kód a název profilu.
 • Klepněte na modoru ikonu pro výběr masky přípon.
 • Zatržením vyberte přípony ze seznamu.
 • Uložte tlačítkem OK.

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    24.03.2023    | Článek:    3307    |     www.WinFAS.cz