Přílohy - úložiště a složky

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Přílohy |


 

Při vložení přílohy do WinFASu se vybraný soubor zkopíruje do zde nastaveného úložiště. Při práci s přílohami ve WinFASu se pracuje právě se soubory ve zde definovaných úložištích. Konečná cesta k souborům se skládá z úložiště a konkrétní složky v daném úložišti. Jedno úložiště může obsahovat libovolný počet složek.

Jak se skládá cesta k souboru

 • Cesta se skládá z *8810 úložiště + *8811 složky v úložišti

Nastavení úložiště

 • Spusťte číselník *8810 Úložiště příloh
 • Stiskněte tlačítko Přidej
 • Pojmenujte úložiště (Kód a název)
 • Typ úložiště
  • File system = přílohy budou ukládány jako soubory do zvoleného umístění v počítači nebo serveru
  • Webové úložiště = úložiště na internetu, většinou pouze ke čtení
  • Pasivní odkaz = celá cesta k souboru, pouze ke čtení (každá příloha může ukazovat úplně jinam)
  • Databáze = uložení v databázi WinFAS
 • Cesta
  • Cesta k úložišti (např. síťová cesta)
  • Příklady
   • File system = \server\uloziste
   • File system = C:\Dokumenty
   • Webové úložiště = http://www.dodavatel.cz/obrazky_produktu/
   • Webové úložiště = ftp://88.55.66.1/data/
   • Pasivní odkaz = zde se nic nenastavuje, cesta se zadává až následně u každé přílohy zvlášť
   • Databáze = výběr databáze, do které se budou přílohy ukládat (ATTOR)
  • Druh příloh
   • Zadává se pouze u pasivního odkazu.
   • Automaticky založí fiktnivní "složku" do číselníku *8811 Složky v úložišti (následující krok nastavení je tedy možné přeskočit).

Nastavení složek v úložišti

 • Spusťte číselník *8811 Složky v úložišti
 • V levé části okna vyberte úložiště, pro které chcete nastavit složky.
 • Stiskněte tlačítko Přidej
  • Úložiště příloh je předvyplněné, ale můžete jej změnit
  • Vyberte druh příloh, pro který bude daná složka určena
   • Jeden druh může používat i více složek
   • Např. Druh smlouvy
  • Název složky = podle názvu se složka vybírá ve WinFASU v okně pořízení přílohy
  • Cesta složky
   • Skutečný název složky v úložišti
   • Je možné zadat jako jednu složku nebo jako relativné cestu ke složce
   • Celá cesta se skládá z *8010 úložiště + *8011 složka / cesta ke složce
   • Příklad složka - \server\uloziste\smlouvy
   • Příklad cesta ke složce - \server\uloziste\doklady\zavazky
  • Komprese
   • Zatržení = příloha bude ukládána v archivu ZIP
   • Přípona pro zip
    • Při ukládání přílohy WinFAS přejmenuje přípomu souboru .zip na vámi zvolenou příponu (např .wfa).
    • Přejmenovaný soubor má pořád vnitřní strukturu .zip
    • Výchozí pojmenování přípony je WFA (příloha pak nejde rozbalit mimo WinFAS).
   • Heslol komprese:
    • Soubor bude při vložení do WinFASu zabalen a zaheslovány nastaveným heslem.
    • Při otevírání souboru bude doplněno toto heslo.
    • POZOR!
     • WinFAS neukládá heslo v čitelné podobě, heslo tedy není možné zpětně zjistit.
     • WinFAS neumožňuje zaheslované soubory hromadně rozbalit ani zbavit hesla.
     • Pokud zde v průběhu používání heslo změníte, soubory uložené s původním heslem již ve WinFASU nepůjde otevřít.
   • Ukládat s příponou
    • V souborovém systému budou soubory uloženy včetně přípony. Díky tomu je možné je otevřít i imo WinFAS (výchozí nastavení).
    • Změna nastavení se neprojeví zpětně na dříve uložené soubory.
   • Ukládat náhledy
    • WinFAS si uloží malý náhled souboru.
    • Výhoda - rychlejší zobrazování náhledů.
    • Nevýhoda - soubory náhledů zabírají místo navíc
   • Mazat soubory při mazání přílohy
    • Určuje, zda při smazání přílohy dojde také k likvidaci souboru v úložišti.
    • POZOR!
     • Pokud používáte úložiště file system - pokud stejnou přílohu používáte ve více letech (např. závazky, smlouvy, ...), pak při smazání z úložiště nebude soubor dostupný ani pro ostatní roky.
      Příklad: Mám nastaveno, že se má soubor přílohy mazat vždy. V letech 2021, 2022 a 2023 mám zapsanou přílohu smlouvy SML-001. V roce 2023 se rozhodnu tuto přílohu odstranit. Příloha se mi smaže z evidence ve WinFASU a zároveň dojde i k odstranění přílohy v úložišti. V letech 2021 a 2022 sice v přílohách ve WinFASU uvidím záznam o příloze číslo SML-001, ale již nebude obsahovat soubor se smlouvou (bude obsahovat pouze evidenční údaje - číslo a název smlouvy, odpovědnou osobu, ...).

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    28.03.2023    | Článek:    3309    |     www.WinFAS.cz