Stručný návod pro nastavení a práci ve Mzdové výrobě

*7011 Zaměstnanci
- doplnit klíče
- doplnit stroj (převažující)


*7031 Sazby u PPV

- vnitrosazba odvyslá od člověka (pokud mají všichni zaměstnanci stejnou, není třeba nastavovat)


*2100 Kombinace klíčů

- založit novou nebo upravit existující kombinaci klíčů
- v nastavení kombinace stisknout Přidej 2 a doplnit sazbu*5501 Lidská práce (LP)

- založit LP, které budete používat
- pokud jsou práce převedeny z FASu, zkontrolovat druh mzdy
- sazba vnitro se nezadává u:
   - u LP, které se týkají stojů (SP), se nezadává sazba vnitro
   - u LP vázané na konrétního zaměstnance


*5511 Strojová práce (SP)
- založit SP, které budete používat
- Vnitrúčtování - nastavit účetní skupinu (pozor! každá skupina má možnost vybrat vnitro*hodniy nebo vnitro*množství)
- Nezapomenout vždy vyplnit sazba vnitro


*5555 Číselník výrobních operací (VO)
- zde se přiřazují LP a SP k výrobní operaci VO
- výrobní operace musí vždy obsahovat lidskou práci LP


*5517 Specifikace vnitrovýkonů
- zde nastavit koeficient u kódu 2 - řidič


Pozor:
- pokud chcete smazat práci (LP nebo SP), která nebyla nikdy použita, musíte smazat postupně Výrobní operaci VO, strojovou práci SP nebo lidskou práci LP

 *5557 Evidence výrobních operací
- klient se zadává pouze když někomu něco fakturujete
- vybrat zaměstnance
- klíše se zadávají DAL (KDO) dělal pro jaké středisko MD (KOHO)
- pokračujte entrem a vyberte stroj
- PHM = zelená nafta
Sestava Přehled pracovních výkazů
- midoproužky


Sestava IQ výrobní operace
- opis číselníku *5555

 
Sestava IQ evidence výroby
- opis co je zapsané v agendě výroba*1020 Spojovák do účta
- šablona spojovák z výroby
- ve starších verzích WinFASu se spouštíklepnutím na černou šipku vedle tlačítka Spojovák a výběrem z menu "Výroba, plán"

*8015 Tvorba účtů
- specialita: středisko musí být v klíčích trojmístné (kvůli analytice účtu)

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    04.09.2008    | Článek:    660    |     www.WinFAS.cz