Agroevidence

Modul Agroevidence slouží ke zpracování evidence příprav půdy, osevů, hnojení, aplikací přípravků na ochranu rostlin a sklizní.

 

Autor:    Ing. Prosecký Bohumil    | Posl.změna:    08.03.2016    | Článek:    1511    |     www.WinFAS.cz