Agroevidence - nastavení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Agroevidence


Pro možnost pořízování dat o pracovních činnostech je třeba mít pořízené půdní bloky a osevní plány, a provést nastavení několika číselníků.

Půdní bloky *4010 - návod +1864

Osevní plány *4010

Číselníky agroevidence

Číselník plodin *4030 - návod +1505

  • Definujte pěstované druhy kulturních rostlin.
  • Skladovou položku pro možnost předávání dat do modulu Řízení zásob. 
  • Limit N pro kontrolu požadavku nitrátové směrnice.
Hnojiva *4031 - návod +1508
  • Definujte skladové položky hnojiv.
  • Pro kontrolu nitrátové směrnice zadejte u hnojiv hodnoty: Druh, Kategorie N, Organické hnojivo a N (množství dusíku v hnojivu).

Přípravky na ochranu rostlin *4032

  • Číselník umožňuje zadávat k jednotlivým přípravkům základní údaje jako registrační číslo, biologickou funkci a účinné látky.

Číselník způsobů aplikace hnojiva *4036 - návod +1520
  • Definujte možné způsoby aplikací POR.
Číselník živin *4038 - návod +1516
  • Základní živiny jsou předdefinovány, není potřeba vyplňovat.
Skupiny škodlivých organismů *4035 - návod +1510
  • Definujte skupiny škodlivých organizmů (plevele, škůdci, choroby).
Škodlivé organismy *4034 - návod +1513
  • Do skupin škodlivých organismů zadejte konkrétní organismy.
 
 
Autor:    VOŠMEROVÁ Denisa    | Posl.změna:    06.06.2018    | Článek:    1782    |     www.WinFAS.cz