Přidání a navázní přílohy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Přílohy |


 

Přílohy ve WinFASu je možné navázat na doklad v systému (např. přijatá faktura), nebo je naopak ponechat zcela bez vazby (např. vnitřní směrnice). WinFAS umožňuje přidávat přílohy do systému dvojím způsobem a to buď přímo do aplikace *8800 Správa šablon, nebo  ze zápisu dokladu, ke kterému chcete přílohu navázat. K navázání přílohy taky může dojít automaticky propojením na jiný doklad, který již přílohu má (např. závazek napojím na doklad podatelny, který má přílohu s naskenovanou fakturou).

Kam lze navázat přílohy

 • Účetní doklady (závazky, pokladna)
 • Vystavené faktury

Způsoby přidání přidání přílohy

 • Tlačítko Příloha
 • Záložka Příloha
 • Automaticky (napojením na doklad, který již přílohu má - např Podatelna > Závazek)

Přidání přílohy při zápisu dokladu - tlačítkem Přílohy

Následující příklad popisuje situaci, kdy zapisujete doklad závazku a chcete k němu přiložit naskenovanou kopii dokladu.
Spusťte aplikaci *1001 Závazky, vyberte aplikační šablonu a stiskněte tlačítko Přidej

 1. V okně pořízení dokladu stiskněte tlačítko Přílohy
 2. Vyberte, zda do WinFASu vkládáte novou přílohu, nebo zda příloha již ve WinFASu existuje
 3. Doplňte evidenční informace o příloze
  • Příloha - číslo přílohy se většinou generuje automaticky podle nastavení v šabloně - návod +3299
  • Název přílohy - stručný popis přílohy kvůli dohledávání
  • Autor - kdo přílohu do systému vložil (doporučujeme doplňovat automaticky vzorcem v šabloně)
  • Ostatní údaje jsou nepovinné, nebo je šablona doplní automaticky.

 4. Klepněte na šedou ikonu obálky u Zdrojový soubor
  (alternativně klepněte na oblast "přetažením souboru …" nebo na oblast přímo přetáhněte přímo soubor přílohy)
 5. Vyberte soubor, který chcete přiložit (pokud jste soubor v kroku 4 přímo přetáhli, bod 5 přeskočte).
 6. Přílohu uložte tlačítkem OK.
 7. Nová příloha je uložena do aplikace *8800 Přílohy a zároveň automaticky napojena k dokladu závazku 2023-120005)

Přidání přílohy při zápisu dokladu - záložka Přílohy

Některá okna pořízení dokladů nabízejí také záložku Přílohy ve které je možné při zápisu dokladu ihned pořídit přílohu bez nutnosti otevírat další okno. K dispozici jsou stejné údaje i vzhled okna jako v případě pořízení přes tlačítko Přílohy.
Následující příklad je uveden na okně Přidání zásilky v aplikaci *9006 Podatekna.

 1. V okně pořízení dokladu se přepnout na záložku Přílohy.
 2. Pokud není nový řádek, přidat jej tlačítkem Přidej.
 3. Doplňte evidenční informace o příloze
  • Příloha - číslo přílohy se většinou generuje automaticky podle nastavení v šabloně - návod +3299
  • Název přílohy - stručný popis přílohy kvůli dohledávání
  • Autor - kdo přílohu do systému vložil (doporučujeme doplňovat automaticky vzorcem v šabloně)
  • Ostatní údaje jsou nepovinné, nebo je šablona doplní automaticky.

 4. Klepněte na šedou ikonu obálky u Zdrojový soubor
  (alternativně klepněte na oblast "přetažením souboru …" nebo na oblast přímo přetáhněte přímo soubor přílohy)
 5. Vyberte soubor, který chcete přiložit (pokud jste soubor v kroku 4 přímo přetáhli, bod 5 přeskočte).
 6. Celý doklad včetně přílohy uložte tlačítkem OK.

Přidání v aplikaci *8800 Přílohy

Tento postup Vám umožňuje vložit do WinFASu přílohu, aniž by jste museli otevírat modul, do kterého se má příloha navázat. Toto se využívá například když:

 • Chcete vložit přílohy do WinFASu a doklad ke kterému se mají vázat ještě neexistuje.
 • Uživatele, který přílohy vkládá, nemá do navazovaného modulu přístup.
 • Přílohy se na žádný modul neváží (např. vnitřní smernice)

Následující příklad ukazuje vložení nové přílohy a její okamžité napojení do modulu Závazky. Vychází z předpokladu, že doklad v modulu závazky je již zapsaný a přikládáme dodatečně naskenovanou přílohu.

 1. Spusťte aplikaci *8800 Přílohy
 2. V levé části okna vyberte Druh příloh.
 3. Stiskněte tlačítko Přidej.
 4. Vyberte šablonu pro přidání přílohy.
 5. Doplňte evidenční informace o příloze
  • Příloha - číslo přílohy se většinou generuje automaticky podle nastavení v šabloně - návod +3299
   (zde platí číslování nastavené v části "Aplikace příloh" = příloha není očíslována podle napojeného dokladu)
  • Název přílohy - stručný popis přílohy kvůli dohledávání
  • Autor - kdo přílohu do systému vložil (doporučujeme doplňovat automaticky vzorcem v šabloně)
  • Ostatní údaje jsou nepovinné, nebo je šablona doplní automaticky.
 6. Klepněte na šedou ikonu obálky u Zdrojový soubor
  (alternativně klepněte na oblast "přetažením souboru …" nebo na oblast přímo přetáhněte přímo soubor přílohy)
 7. Vyberte soubor, který chcete přiložit (pokud jste soubor v kroku 6 přímo přetáhli, bod 7 přeskočte).
 8. Pokud chcete přílohu navázat na existující doklad, přepněte se na záložku Vazby.
 9. Stiskněte tlačítko Přidej.
 10. Vyberte oblast, ze které pochází napojovaný doklad - v příkladu to budou Účetní knihy
 11. Do políčka napište číslo dokladu nebo stiskněte klávesu F7 a doklad vyberte ze seznamu.
  (Pozor! Obsah sloupečku Doklad se mění podle vybrané Oblasti. Pokud například vyberte jako oblast "Mzdy - Zaměstnanec", budete ve sloupečku doklad vybírat Zaměstnance = název sloiupečku Doklad se nemění podle vybrané oblasti, vždy bude pojmenovaný doklad.)
 12. Na záložce Štítky můžete volitelně doplnit štítky - návod +3205
 13. Na záložce Notifikace můžete doplnit koho upozornit na vznik nebo úpravu této přílohy - návod +3302
 14. Přílohu uložte tlačítkem OK.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    17.03.2023    | Článek:    3204    |     www.WinFAS.cz